Pianoackord – ackordfinnare

Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb
Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: B Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: B) Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: B
Om ackordfinnaren
Klicka på ackordtyperna i ackordfinnaren för att visa ackorden. Lägg märke till att några av typerna kan noteras på flera olika sätt – exempelvis kan moll 7 noteras både moll7, m7 och -7. På samma sätt kan också ett moll 7 add 13 noteras på tre olika sätt. För att underlätta överskådligheten i ackordfinnaren är alla notationssätten bara uppskrivna vid ett av ackorden. Vid resten av ackorden är bara det vanligaste notationssättet uppskrivet.

Ackordfinnaren skiljer inte mellan #- och b-förtecken, så när det exempelvis står att ackordet innehåller tonerna D, F#/Gb och A, måste du själv lista ut om det är F# eller Gb som är det riktiga notationssättet. Ett ackord är en tersstapel av toner, dvs. det ska vara en ters mellan alla tonerna i ackordet. Tonerna i ett Cm ska därför namnges C, Eb och G, och inte C, D# och G (även om det är samma toner), eftersom avståndet mellan C och D# är en (överstigande) sekund – och alltså inte en ters.

Vid stora, komplicerade ackord utelämnar man ofta en eller flera ackordtoner för att undgå en ihopgrötad klang. Det tar ackordfinnaren inte hänsyn till i och med att den visar alla toner som ackordet består av.

Du kan hitta en översikt över och beskrivning av de olika ackordtyperna här.
Du kan läsa mer om ackord i artikeln om ackord.