Analys
I den här kategorin finns olika artiklar om musikanalys. Artiklarna är fördelade på tre menyer till vänster:
Analys, Funktionsanalys och Steganalys.

Artikeln om funktionsanalys finns både i en vanlig och i en lätt version. Den lätta versionen passar till nybörjare och personer som inte redan kan så mycket om ämnet (tex. gymnasiestuderande). Den lätta versionen kan nås genom att först klicka på 'Funktionsanalys' (i menyn till vänster) och därefter klicka på undermenyvalet 'Lätt version'.