Sången går i D-dur men moduleras till E-dur nära slutet. Ackorden är skrivna ovanför noterna, funktionsanalysen under. Förklaringar av de funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan. Av platsmässiga skäl är delar av sången (upprepningarna) inte medtagna.Förklaring av symboler
T Tonika.
Tp Tonikaparallell.
S Subdominant.
Sp Subdominantparallell.
D Dominant.
D7 Dominantseptima.
Dp Dominantparallell.

De andra och tredje ackorden i det näst sista systemet, A och F#m, är så kallade omtydningsackord, eftersom båda har en funktion i tonarterna D-dur och E-dur.