Sången går i G-dur. En viss passage kan analyseras i både G-dur och D-dur. Ackorden är skrivna ovanför noterna, funktionsanalysen är skriven under. Förklaringar av de funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan.Förklaring av symboler
T Tonika.
Tp Tonikaparallell.
T/3 Tonika med ters i basen.
T/5 Tonika med kvint i basen.
S Subdominant.
Sp Subdominantparallell.
S/3 Subdominant med ters i basen.
D Dominant.
Dp Dominantparallell.
D/3 Dominant med ters i basen.
Dominantkvartackord.
DD Dominantens dominant.
DD/3 Dominantens dominant med ters i basen.
Dominantens dominantkvartackord.