Sången går i Ab-dur. Ackorden är skrivna över noterna, funktionsanalysen under. Förklaringar av de funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan.Förklaring av symboler
T Tonika.
Tp Tonikaparallell.
S Subdominant.
Sp Subdominantparallell.
Sv Subdominantvariant. Kan också noteras som subdominant i mollform (oS).
D Dominant.
D7 Dominantseptima.
Dp Dominantparallell.
(D)-> Mellandominant. Pilen anger att ackordet är mellandominant till ackordet efter.
DD7 Växeldominantseptimackord.
* Stjärnan vid Bo (Bdim) betyder att det ackordet inte omedelbart kan analyseras funktionsharmoniskt.
Det som ligger närmast till hand är att analysera Bo som vad man kallar ett accidentalackord (eller genomgångsackord). Denna typ av ackord är ackord som förbinder sig kromatiskt till det efterföljande ackordet. I det här fallet alltså Bo --> Bbm7. Accidentalackord har ingen överordnad harmonisk betydelse och kallas därför sekundära ackord.
Lägg märke till den kromatiska gånger i ackorden Dbm - Cm - Bo - Bbm7.
En annan möjlighet är att argumentera för att ackordet Bo har en bidominantisk funktion i förhållande till Bbm7 - även om det är väldigt få toner som stämmer överens mellan Bo och den verkliga bidominanten till Bbm7, nämligen F7. Bo är ett spänningsackord, och de två skalafrämmande tonerna i ackordet (tonerna b och d) i förhållande till tonarten Ab-dur har båda en slags ledtonsfunktion till Bbm7 (tonen b leder till grundtonen, bes i Bbm, och tonen d leder till molltersen, dess i Bbm).