Låten går i C-dur. Ackorden är skrivna ovanför noterna, funktionsanalysen under. Förklaringar av de funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan.Förklaring av symboler
T Tonika.
S Subdominant.
S/7 Subdominant med septima i basen.
Sp7 Subdominantparallell.
Sp7/7 Subdominantparallell med septima i basen.
D7 Dominantseptima.
D7/3 Dominantseptima med ters i basen.
(D)-> Mellandominant. Pilen anger att ackordet är mellandominant till ackordet efter.
(D)[F] Mellandominant till funktionen inom hakparentes. Hakparentesen noteras om funktionen som borde ha följt mellandominanten inte följer den.