Sången går i D-moll. Ackorden är skrivna ovanför noterna, funktionsanalysen under. Förklaringar av de funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan. Av platsmässiga skäl är vissa delar av sången (upprepningen) inte medtagna.Förklaring av symboler
t Tonika.
tP Tonikaparallell.
tK Tonikakontraparallell.
s Subdominant.
D Dominant. Lägg märke till att dominanten alltid är i dur - även om tonarten är moll.
D7 Dominantseptima.
(D7)-> Mellandominantseptimackord. Pilen anger att ackordet är mellandominant till det efterföljande ackordet.