Sången går i D-dur. Ackorden är skrivna ovanför noterna, funktionsanalysen under. Förklaringar av de olika funktionsanalytiska symbolerna finns längst ner på sidan.Förklaring av symboler
T Tonika.
Tp Tonikaparallell.
S Subdominant.
Sp Subdominantparallell.
Sv Subdominant-variant.
D Dominant.
Dp Dominantparallell.
D 6/4 Dominantkvartsextackord.