Den här artikeln går igenom olika partiturtyper. I menyn till vänster finns också beskrivningar av pianosystemet, orkesterpartituret och storbandspartituret. Denne artikel gennemgår forskellige partiturtyper. I menuen til venstre findes endvidere en beskrivelse af klaversystemet, orkesterpartituret og big band partituret.


1. Körpartituret
Ett körpartitur är en uppställning av notsystem till alla sångare i en kör. Vanligen består en kör av fyra stämmor (sopran, alt, tenor och bas), och körpartituret innehåller därför ofta fyra notsystem. Stämmorna noteras efter tonhöjd, så att stämman med den högsta tonhöjden står överst i partituret. Ordningen är därför sopran (S), alt (A), tenor (T) och bas (B). Därav namnet SATB-kör.
Följande exempel är ett utdrag ur Limfjorden (Povl Hamburger, 1901).


Lägg märke till att man ofta sätter en klammer till vänster om alla notsystemen i partituret (som i exemplet ovan). På partiturets första sida skriver man i regel namnen på de olika stämmorna vid varje notsystem, så att man vet vilken stämma som hör till vilken notsystem. På de övriga sidorna i partituret skriver man förkortningarna S., A., T. och B. vid varje notsystem.
Om kören består av bara flickor och innehåller exempelvis 2 sopranstämmor och 2 altstämmor, kallar man stämmorna sopran 1, sopran 2, alt 1 och alt 2.

Stämmorna noteras i följande klaver:
- sopran och alt noteras i g-klav
- tenor noteras i den oktaverade g-klaven men kan också noteras i f-klav.
- bas noteras i f-klav.

Ibland skrivs sopran, alt och tenor, bas i samma notsystem, så att körpartituret består av bara två notsystem. I sådana fall används g-klav till sopran och alt och f-klav till tenor och bas.

Körpartituret kan vara försett med ett pianosystem, där alla stämmorna i sången är skrivna ihop. Det är till hjälp för körens dirigent, så att han eller hon under instuderingen av sången kan spela hela sången för kören - utan att behöva titta på fyra olika notsystem.



2. Lead sheet
Ett lead sheet är ett partitur som anger de viktigaste elementen i en sång: melodi, ackord och eventuellt text. Lead sheets används särskilt i sångböcker och i så kallade fake books (som exempelvis The Real Book, med transkriptioner av jazzstandards).
Följande exempel är ett utdrag ur Wonderful Tonight (Eric Clapton, 1977).



3. Pop/rockbandspartituret
Ett pop/rockbandspartitur är en uppställning av noter till alla instrument och sångstämmor i ett pop- eller rockband. Instrumenten och sångstämmorna ska noteras i en viss ordning, se listan nedan. Ett pop- eller rockband kan bestå av alla möjliga instrument - bara fantasin sätter gränsen - så bara de vanligaste instrumenten står med i listan.

Ordningen bör vara som visas här (med sång överst):
Sång (lead)
Andrastämma, tredjestämma, fjärdestämma
Kör
Sologitarr
Kompgitarr
Piano
Orgel
Bas
Percussion
Trummor

På partiturets första sida ska man till vänster om varje notsystem skriva vilket instrument som ska spela den stämman. På de övriga sidorna i partituret räcker det att skriva förkortningar, så att namnen inte tar för mycket plats.