Här kan du se en översikt över vilka artiklar jag har planer på att skriva till Musikipedia. Artiklarna kommer att skrivas för eller senare, men det kan hända att det tar flera år innan alla artiklar i listan har skrivits. Du får mycket gärna kontakta mig om du har förslag till nya artiklar på Musikipedia.
Artiklar som har skrivits markeras med en grön bock i rutan vänster om artikelnamnet:
Att göra-lista

Notlära
Percussionnotation
Generalbas

Teori
Rytmer (swing/shuffle ingår)
Upper structures (ingår eventuellt i artikeln om ackord)
Övertonsserier
Solmisation (Utfört: 10 januari 2011)

Analys
Grooveanalys
Soundanalys
Textanalys
Stegfunktionsanalys
Schenkeranalys
Genomgång av klassiska formtyper
Stildrag i klassiska musikgenrer
Stilanpassade analysguider: analys av storbandspartitur, improvisation, rockmusik, klassisk musik, mm.

Arrangemeng
Poparrangemang
Jazzarrangemang
Visarrangemang
Koralharmonisering
Instrument och deras ambitus
Transponerande instrument (Utfört: 10 januari 2011)
Latinrytmer (bossa nova, cha cha cha, claves mm.)
Harmonisering av melodier
Rundgångar

Övningsprogram
Interaktivt onlineövningsprogram med övningar i notläsning, notskrivning, gehör och ackordanalys. Jag har ansökt om ekonomiskt stöd till utveckling av detta program hos Undervisningsministeriet. Ansökningen besvaras i juni 2011.

Följande artiklar ska utökas/ändras (i större eller mindre grad)
Intervall (här ingår också konsonerande/dissonerande intervall)
Skalor
Ackord (tex. lägga till betydelse av G -/h och unis. (unisont) - lägg till i artikeln 'Symboler' också)
Kvintcirkeln
Ackordbeteckningar
Trioler
Ord til musikanalys
Funktionsanalys (här ingår också tillägg av frygisk kadens samt hur kvintgångar och rosalior noteras)
Alla övriga artiklar ska läsas igenom

Diverse
Alla notexempel ska rättas så att det har samma storlek och utseende i alla artiklar