I funktionsanalys beskrivs ackorden som funktioner, eftersom alla ackord har en bestämd funktion i det sammanhang de dyker upp i. Alla funktionerna utgår ifrån tre funktioner, som kallas huvudfunktionerna.


1. Huvudfunktionerna
Tonika(T) treklangen som ligger på tonartens första steg (ex. i C-dur: C). Tonikan är den tonala utgångspunkten, vilopunkten, där man känner sig "hemma".
Subdominant(S) treklangen som ligger på tonartens fjärde steg (ex. i C-dur: F). Subdominanten kan beskrivas som "tillfälligt borta".
Dominant(D) treklangen som ligger på tonartens femte steg (ex. i C-dur: G). Dominanten leder tillbaka till tonikan - den har en spänning som gör att örat gärna vill att den ska upplösas till tonika. Dominanten är nästan alltid i dur, både i dur- och molltonarter.

I durtonarter är alla tre huvudfunktionerna i dur, i molltonarter är T och D i moll, medan D oftast är i dur. Durfunktioner skrivs med stora bokstäver, medan mollfunktioner skrivs med gemener. Nedan visas huvudfunktionerna i C-dur respektive C-moll:Ackordföljder som visas i exemplen ovan utgör det man kallar den fullständiga helkadensen. Ackordföljden har fått det namnet för att den slår fast tonarten - tonerna i de tre ackorden utgör nämligen alla tonartens toner. I exemplet ovan använder ackorden i C-dur alla C-durskalans toner, medan ackorden i C-moll använder alla tonerna från en harmonisk C-mollskala.

2. Andra funktioner
Som bekant är det få musikstycken som bara består av tre olika ackord. Utöver T, S och D finns det därför många andra funktioner, som kan beskrivas som besläktade funktioner eller härledningar av de tre huvudfunktionerna.

I menyn till vänster finns det fyra underkategorier till menyvalet 'Funktioner':
1) Alla: en lista över alla funktionerna i funktionsanalys.
2) Vanliga funktioner: en lista över de vanligaste funktionerna.
3) Variationer: exempel på variationer av funktionerna. Omvändningar, utökningar mm.
4) Beskrivningar: sidan med beskrivningar av alla funktionerna. Kan också nås genom att klicka på funktionernas namn i listan på menyval 1 och 2.