Den här tabellen innehåller alla funktioner i funktionsanalys. Klicka på funktionsbeteckningen för att läsa mer om de enskilda funktionerna. I tabellen ingår bara symbolen för funktionen i en molltonart om den skiljer sig från symbolen i dur. Exempelvis är dominantens dominant alltid ett durackord, och funktionssymbolen är därför likadan i både dur- och molltonarter (och därför är inte symbolen med i moll).
En förenklad tabell som bara täcker vanliga funktioner kan ses här. Läs också introduktionen till funktioner i funktionsanalys här.

Symbol
dur-------moll
Funktionsbeteckning Steg
dur---moll
Exempel i C
dur----moll
T t Tonika I I C Cm
Tonika med 'x' i basen I I C/x Cm/x
Tp tP Tonikaparallell VI bIII Am Eb
Tv tV Tonikavariant I I Cm C
Tk tK Tonikakontraparallell III bVI Em Ab
ToK - Molltonikakontraparallell bVI - Ab -
S s Subdominant IV IV F Fm
Subdominant med 'x' i basen IV IV F/x Fm/x
Sp sP Subdominantparallell II bVI Dm Ab
S6 s6 Subdominant med tillagd sext IV IV F6 Fm6
Ofullständig subdominant IV IV Dm/f Do/f
SS ss Subdominantens subdominant bVII bVII Bb Bbm
Sn Neapolitanskt sextackord bII bII Db/f Db/f
(S) (s) Mellansubdominant Flera Flera Flera Flera
Sv sV Subdominantvariant IV IV Fm F
Sk sK Subdominantkontraparallell VI bII Am Db
D D - d Dominant V V G G - Gm
- Dominant med 'x' i basen V V G/x G/x - Gm/x
D7 D7 - d7 Dominantseptima V V G7 G7 - Gm7
D9 D9 Dominantnona V V G9 G7b9
Ofullständig dominant VII VII Ho Ho
9 Ofullständig dominantnona VII VII Hø Ho7
D7sub Tritonussubstitut (till Dominanten) bII bII Db7 Db7
Dominantkvartackord V V Gsus Gsus
Dominantkvartsextackord V V C/g Cm/g
(D) [x] Mellandominant Flera Flera Flera Flera
() [x] Ofullständig mellandominant Flera Flera Flera Flera
Dp dP Dominantparallell III bVII Em Bb
Dv dV Dominantvariant V V Gm G
Dk dK Dominantkontraparallell VII bIII Ho Eb
DD Dominantens dominant (växeldominant) II II D D
Dominantens dominant med 'x' i basen II II D/x D/x
DD7 Dominantens dominantseptima II II D7 D7
DD9 Dominantens dominantnona II II D9 D7b9
Dominantens ofullständiga dominant #IV #IV F#o F#o
9 Dominantens ofullständiga dominantnona #IV #IV F#ø F#o7