Den här tabellen innehåller de vanligaste funktionerna i funktionsanalys. Klicka på funktionsbeteckningen för att läsa mer om varje enskild funktion. I tabellen ingår bara symbolen för funktionen i en molltonart om den skiljer sig från symbolen i dur. Exempelvis är dominantens dominant alltid ett durackod, och funktionssymbolen är därför likadan i både dur- och molltonarter (och därför är symbolen inte med i moll).
En tabell som innehåller alla funktionerna i funktionanalys kan ses här. Läs också introduktionen till funktioner i funktionsanalys här.

Symbol
dur-------moll
Funktionsbeteckning Steg
dur---moll
Exempel i C dur---moll
T t Tonika I I C Cm
Tonika med 'x' i basen I I C/x Cm/x
Tp tP Tonikaparallell VI bIII Am Eb
S s Subdominant IV IV F Fm
Subdominant med 'x' i basen IV IV F/x Fm/x
Sp sP Subdominantparallell II bVI Dm Ab
D D - d Dominant V V G G - Gm
- Dominant med 'x' i basen V V G/x G/x - Gm/x
D7 D7 - d7 Dominantseptima V V G7 G7 - Gm7
Ofullständig dominant VII VII Ho Ho
D7sub Tritonussubstitut (till dominanten) bII bII Db7 Db7
(D) [x] Mellandominant Flera Flera Flera Flera
Dp dP Dominantparallell III bVII Em Bb
DD Dominantens dominant (växeldominant) II II D D
Dominantens dominant med 'x' i basen II II D/x D/x
DD7 Dominantens dominantseptima II II D7 D7
Dominantens ofullständiga dominant #IV #IV F#o F#o