I den här artikeln hittar du en rad länkar till olika gratis (dvs. freeware) musikprogram. Programmen är inte testade i Linux, så när det står 'Operativsystem: Alla' gäller det bara Windows och Mac OS.

Notprogram
MuseScore
Bra gratis notprogram för komposition och notskrivning. Har inbyggd sequencer. Funktioner för notation av trummor, notation av oändligt många system, notation av upp till fyra stämmor i varje system, att spara som MIDI mm.
Språk: Svenska - Operativsystem: Alla

De ledande notprogrammen som inte är gratis (alla med demoversion) är:
Sibelius - engelskt gränssnitt, finns till alla operativsystem
Finale - engelskt gränssnitt, finns till alla operativsystem
PriMus - svenskt gränssnitt, finns bara till Windows
Musicator - engelskt gränssnitt, finns bara till Windows
Encore - engelskt gränssnitt, finns till alla operativsystem
ScorePerfekt - svenskt gränssnitt, finns bara till Windows

Sequencers
Audacity
Bra sequencer som ger dig möjlighet att lägg spela in och redigera ljud. Många redigeringsmöjligheter och funktioner. Lätt att lära sig. Språk: Svenska - Operativsystem: Alla (även Linux!)

Kristal Audio Engine
Ett bra alternativ till Audacity. Dock lite mer besvärligt att komma igång med. Språk: Engelska - Operativsystem: Windows

Gehör
Solfege - Gehörsprogram för träning av rytmer, intervall, skalor, ackord mm.
Språk: Engelska - Operativsystem: Alla

Good-Ear - Gehörsprogram online för träning av rytmer, intervall, skalor, kadenser mm.
Språk: Engelska - Operativsystem: Alla

Functional Ear Trainer - Program för träning av harmoniska vändningar (kadenser).
Språk: Engelska - Operativsystem: Windows

Det absolut bästa gehörsprogrammet är dock EarMaster. Det har svenskt gränssnitt och fungerar på alla operativsystem. Det kostar pengar, men det finns en gratis demo.

Musikspelare
Följande musikspelare kan spela och organisera ljudfiler. Det är inte så stor skillnad på de olika spelarna.
iTunes - Språk: Svenska - Operativsystem: Alla
Winamp Media Player - Språk: Engelska (og svensk) - Operativsystem: Alla
Windows Media Player - Språk: Svenska - Operativsystem: Alla
Real Player - Språk: Engelska - Operativsystem: Alla
Quicktime - Språk: Engelska - Operativsystem: Alla
VLC media player - Språk: Engelska - Operativsystem: Alla
Foobar - Språk: Engelska - Operativsystem: Windows
Songbird - Språk: Svenska - Operativsystem: Alla

Avancerade musikspelare
BestPractice
Programmet har möjlighet att spela upp ljudfiler långsammare utan att ändra tonhöjden. Kan också spela musiken i en annan tonart eller ta bort sången. Verktygen är naturligtvis inte helt perfekta, men de är helt klart användbara.
Språk: Svenska - Operativsystem: Windows

Amazing Slow Downer
Kan spela ljudfiler långsammare eller snabbare utan att ändra tonhöjden. Kan dock bara spela de första tre minuterna av ljudfilen, men då kan man eventuellt använda sequencerprogrammet Audacity för att klippa ihop ljudfilen.
Språk: Engelska - Operativsystem: Alla

Flera gratisprogram
AudioMelody
Sida med länkar till olika gratis ljudredigeringsprogram, musikspelare, trummaskiner, sequencers, plugins, syntar mm.
Språk: Engelska