Noter till piano (och andra musikinstrument) är normalt något man måste betala för, men man kan faktiskt också ladda ner noter helt gratis - och lagligt! Det beror på att musikstycken där kompositören är död sedan över 70 år är 'public domain', vilket betyder att noterna kan distribueras utan att man måste betala pengar till rättighetsinnehavarna. Utbudet av gratis noter sträcker sig därför främst över den klassiska musiken. De få nyare rytmiska noter som kan laddas ner gratis på nätet är i regel olagliga att ladda ner (då kompositören ännu lever eller dog för mindre än 70 år sedan, och man därför måste betala pengar till rättighetsinnehavarna per nedladdning).

Klassiska noter
Det finns många sidor som erbjuder gratis nedladdning av klassiska noter. Jag ska här bara presentera de två största sidorna - om de inte har de noter du letar efter, kan du googla på 'free classical piano sheets', och ta en titt på de många andra sidor som kommer fram.


International Music Score Library Project
Den absolut största sidan med över 36 000 gratis partitur. Partituren kan delas in efter kompositör, genre, musikinstrument och epok.

The Mutopia Project
Sidan rymmer över 1600 gratis partitur (alltså något färre än International Music Score Library Project). Partituren kan delas in efter kompositör, genre och musikinstrument.

Rytmiska noter
Det finns enstaka sidor som erbjuder gratis nedladdning av nyare rytmiska noter (om än i anspråkslös omfattning), men då den övervägande majoriteten av sidorna (som nämndes tidigare) är olagliga och ändå inte särskilt omfångsrika, är det inga jag kommer att länka till här. Om du är intresserad av nyare rytmiska noter föreslår jag att du köper dem på en av följande två sidor:

sheetmusicplus.com
Världens största samling av noter - påstår de. De har det mesta och till rimliga priser. Noterna är fysiska, dvs. de kan inte laddas ner, utan skickas med posten.

sheetmusicdirect.com
Över 50 000 noter som du kan köpa, ladda ner och skriva ut direkt. Billigare än den förra sidan, men i gengäld måste du själv skriva ut noterna på papper (till skillnad från den förra sidan, där du får noterna skickade som häften).