GRUNDTON
1) i ackord: beteckning för bastonen (den lägsta tonen/den första tonen) i ett ackord när det befinner sig i *grundläge. Därmed också den ton som ger ackordet dess namn, tex. A-dur eller Dm7.
2) i skala: den första tonen i en skala och därmed den ton som ger skalan dess namn, tex. A-durskala eller Bb-harmonisk moll.
3) i interval: den ton som är utgångspunkt för intervallet. Vid uppåtgående intervall är grundtonen nederst. Vid nedåtgående intervall är grundtonen överst.

*grundläge: betyder att ett givet ackord har sin grundton nederst.