Den här tabellen är en sammanfattning av funktionsharmonik, modalharmonik och bluesharmonik (beskrivet i artikeln om harmonisk analys). Kvartsfallsharmonik, oharmonik och antiharmonik är på grund av deras begränsade användningsområden inte medtagna i tabellen nedan.

FunktionsharmonikModalharmonikBluesharmonik
Ackord Klar inbördes rangordning, "borta"- och "hemma"-känsla (spänning och avspänning). Ledtonsspänning och kvintfall. Dominantackord har en central position. Ingen bestämd rangordning, likvärdiga. Inga ledtoner. Sekund, ters eller kvartsavstånd mellan ackorden. Statisk och riktningslös karaktär. Ackord på I, IV och V-stegen, ofta ihopsatta till ett 12-takters bluesmönster. Det kan vara en liten septima tillagd på alla ackorden. Kvartsfall (tex. IV -> I) är karakteristiskt.
Melodik Melodin följer det harmoniska förloppet (ackorden).
Använder ofta ledtoner.
Melodin följer en skala och inte det harmoniska förloppet (ackorden).
Ledtoner undviks.
Melodin utgår från bluesskalan, som harmoniken inte direkt har förbindelse till. Använder ofta blå toner.
Skalans utgångspunktDur- och mollskalornaKyrkotonarternaBluesskalor
AnalysteknikFunktionsanalysSteganalysSteganalys
ExempelHey Jude (Lennon/McCartney)
Mr. Tambourine Man (Bob Dylan)
Du gamla, du frida (Kim Larsen)
Eleanor Rigby (The Beatles)
Drunken Sailor (engelsk folkmelodi)
Smoke on the Water (Deep Purple)
Hound Dog (Elvis Presley)
St. Louis Blues (W.C.Handy)
I'm Movin' On (Hank Snow)