Varje not i notsystemet motsvarar en av stamtonerna (de vita tangenterna på pianot). För varje steg (linje eller mellanrum) som man går uppåt i notsystemet, motsvarar det ett steg till höger på pianot (från en vit tangent till nästa till höger). För att bestämma vilken ton varje not motsvarar använder man en klav. Förr i tiden använde man flera olika klaver, men idag används i stort sett bara g-klaven och f-klaven.

Innehåll

1. G-klaven
G-klaven (kallas också diskantklaven) är den mest använda klaven - den används bland annat i pianosystemet och i alla sångböcker. G-klaven anger att tonen g' (g ovanför nyckelhåls-c) ligger längs notsystemets andra linje (nyckelhåls-c noterat i rött):


2. F-klaven
F-klaven (kallas också basklaven) är praktisk att använda om man ska notera toner under nyckelhåls-c. Klaven används bland annat i pianosystemet och till notation av basinstrument. F-klaven anger att tonen f (f under nyckelhåls-c) ligger längs notsystemets fjärde linje:


3. Oktaverade klaver
Det kan stå en liten åtta över eller under klaverna. Den siffran bestämmer att noterna ska spelas en oktav högre respektive lägre än noterat. Nedan är nyckelhåls-c uppskrivet i g- och f-klaverna samt deras oktaveringar:

Alla tonerna ovan är alltså samma ton.