I en vanlig kör delar man i regel in personerna i fyra stämgrupper: sopraner (S), altar (A), tenorer (T) och basar (B) - därav namnet SATB-kör. De fyra stämgrupperna opererar inom var sitt tonomfång, också kallat var sin ambitus.

Då alla röster inte är likadana, är stämgruppernas övre och nedre gränser för ambitusen inte exakta. En rösts ambitus beror både på röstens fysiologi (stämbanden, halsen, resonansrum, mm.) och på hur tränad rösten är. Ambitusen som anger nedan motsvarar till ungefär vad man kan förvänta sig av en tränad amatörkör, men den ska bara ses som en vägledande angivelse.
För professionella körer är ambitusen ofta en smula större än angivet nedan, medan den för amatörkörer (exempelvis en otränad gymnasiekör) är något mindre.


1. Sopran, alt, tenor och bas
Sopran
Beteckning för den högsta kvinnostämman (eller i ovanligare fall mansstämma) med en ambitus från c' till a'':
Sopranstemmens ambitus

Alt
Beteckning för den lägsta kvinnostämman (eller i ovanligare fall mansstämma) med en ambitus från f till e'':
Altstemmens ambitus

Tenor
Beteckning för den högsta mansstämman med en ambitus från c till a':
Tenorstemmens ambitus
Lägg märke till att tenorstämmman ofta noterias i den oktaverade g-klaven. Tenorstämman kan också noteras i f-klav.

Bas
Beteckning för den lägsta mansstämman med en ambitus från E till d':
Basstemmens ambitus

2. Andra stämgrupper
Man använder sig också av stämgrupperna:
- mezzosopran: kvinnostämma mellan sopran och alt
- baryton: mansstämma mellan bas och tenor
- koloratursopran: kvinnostämma med en ambitus ända upp till f''' (sällsynt)
– hjältetenor: mansstämma med en ambitus från c-c''