Skalafinnaren: mela och raga skalor

Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: B Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: B Tone: C Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: C#/Db Tone: D Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: D#/Eb Tone: E Tone: F Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: F#/Gb Tone: G Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: G#/Ab Tone: A Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: A#/Bb Tone: B
Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: B Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: B Tone: C Tone: D Tone: E Tone: F Tone: G Tone: A Tone: BMelaskalorna
Melaskalorna (kallas också melakartaskalorna) har använts i flera hundra år i traditionell indisk musik, och används fortfarande där idag. Det är den grupp skalor som ragaskalorna (läs nedan) har bildats från. Melaskalorna är gjorda på en väldigt enkel princip; det är tolv halvtoner i en oktav, och de ha fått namnen S, R1, R2=G1, R3=G2, G3, M1, M2, P, D1, D2=N1, D3=N2 och N3. En melaskala ska ha tonen S, tonen P, en av M-tonerna, två av de fyra tonerna R1, R2=G1, R3=G2 och G2, och två av de fyra tonerna D1, D2=N1, D3=N2 och N3. Det ger 2 x 6 x 6 = 72 olika skalor.
Melaskalorna kan delas in i två kategorier: Suddha Madhyamam (alla skalor med nummer från 1 till 36) och Prati Madhyamam (alla skalor med nummer från 37 till 72). När man har en Suddha Madhyamam-skala får man den motsvarande Prati Madhyamam-skalan genom att byta ut M2 mot M1. Alla melaskalorna finns indexerade i skalafinnaren – först i numerisk ordning och därefter i alfabetisk ordning.
Du kan läsa mer om melaskalorna här (Wikipedia), eller så kan du göra en sökning på Google.


Ragaskalorna
Ragaskalorna utgår från melaskalorna. De har liksom melaskalorna använts i flera hundra år i traditionell indisk musik, och används fortfarande där idag. Ragaskalorna används till att skapa en speciell stämning i musiken, tex. har varje årstid och varje tidpunkt på dygnet sina bestämda skalor. Det finns över 650 olika ragaskalor, och alla skalorna finns därför inte representerade på den här sidan.
Du kan läsa mer om ragaskalorna här (Wikipedia), eller så kan du göra en sökning på Google.