I den här musikordlistan finns engelska översättningar av ett stort antal svenska musiktermer. Alla ord som på ett eller annat sätt har med musik att göra finns med i listan, som alltså inte är begränsad till musikteoretiska termer. När ett ord har flera olika engelska översättningar står den vanligaste först.

Välj bokstav
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


A
a (tonnamn) - A
A cappella - A cappella
A-parti - Part A
Absolut gehör - Perfect pitch
Accent (kort) - Marcato
Accent (vanlig) - Dynamic accent
Ackolad - Accolade, Brace
Ackompanjatör - Accompanist
Ackompanjemang - Accompaniment
Ackompanjera - Accompany
Ackord - Chord
Ackorddiagram (till gitarr) - Chord diagram
Ackordegen ton - Chord tone
Ackordfrämmande ton - Non-chord tone, Non-harmonic tone
Ackordföljd - Chord progression
Ackordomvändning - Inverted chord
Ackordprogression - Chord progression
Ackordrundgång - Vamp
Ackordton - Chord tone
Ackordtyp - Chord type
add (ackord) - add
Affinitet - Affinity
aiss (tonnamn) - A sharp
aississ (tonnamn) - A double sharp
Akustik - Acoustics
Akustisk - Acoustic
Albertibas - Alberti bass
Alla breve - Alla breve, Cut time
Alphorn - Alphorn, Alpenhorn
Alt - Alto
Alteration - Alteration
Altererat ackord - Altered chord
Altflöjt - Alto flute
Altgitarr - Alto guitar
Althorn - Alto horn
Altklarinett - Alto clarinet
Altklav - Alto clef
Altsaxofon - Alto saxophone
Amatör - Amateur
Amatörmusik - Amateur music
Ambitus - Ambitus
Analog (ljud) - Analog
Andetag - Breathing
Andning - Breathing, Breath (enkelt)
Ansats - Attack (om toner), Embouchure (läppsättning)
Anticipation - Anticipation
Antifon - Antiphon
Aria - Aria
Arrangemang - Arrangement
Artikulation - Articulation
ass (tonnamn) - A flat
assess (tonnamn) - A double flat
Atonalitet - Atonality
Autentisk - Authentic
Autentisk halvkadens - Half cadence, Open cadence, Imperfect cadence
Autentisk helkadens - Authentic cadence, Closed cadence, Standard cadence
Avantgarde - Avant-garde

B
b (förtecken) - Flat
b (tonnamn) - B
B-parti - Part B
b-tonart - Flat key signature
Bakgrundsmusik - Background music
Baktakt - Backbeat
Balalajka - Balalaika
Balett - Ballet
Balk (på not) - Beam
Ballad - Ballad
Band (på instrument) - Fret
Band (till bandspelare) - Tape
Bandinspelning - Tape recording
Bandoneon - Bandoneón
Bandspelare - Tape recorder, Tape deck (i stereoanläggning)
Banjo - Banjo
Barform - Bar form
Barnsång - Children's Song
Barockmusik - Baroque music
Barockviolin - Baroque violin
Barréackord - Barre chord, Barré chord, Bar chord
Baryton (körstämma) - Baritone, Barytone
Bas (gitarr) - Bass guitar
Bas (körstämma) - Bass
Basflöjt - Bass flute
Basgitarr - Bass guitar
Bashorn - Bass horn
Basklarinett - Bass clarinet
Basklav - Bass clef, F clef (f-klav)
Bassetthorn - Basset horn
Bassettklarinett - Basset clarinet
Bastrumma - Bass drum
Bastrumpet - Bass trumpet
Bedräglig kadens - Deceptive cadence, Interrupted cacence, Surprise cadence
Bend (gitarrteknik) - Bend
bess (tonnamn) - B flat
bessess (tonnamn) - B double flat
Betoning - Accent
Bindebåge - Tie
Biograforgel - Theatre organ
biss (tonnamn) - B sharp
bississ (tonnamn) - B double sharp
Bjällra - Bell
Bleckblåsinstrument - Brass instruments
Blockflöjt - Recorder
Blockharmonisering - Thickened line
Bluesharmonik - Inget namn på engelska
Bluesskala - Blues scale
Blå ton - Blue note
Blåsinstrument - Wind instrument
Blåssektion - Wind section
Bongotrumma - Bongo drum
Boogie - Boogie
Bordunton - Drone
Bossa nova - Bossa nova
BPM - BPM, Beats per minute
Break - Break
Brevisnot - Double whole note (amerikanska), Breve (brittiska)
Brevispaus - Double whole rest (amerikanska), Breve rest (brittiska)
Brus - Noise
Brusreduktion - Noise reduction
Brutet ackord - Arpeggiated chord
Brygga (formled) - Pre-Chorus, Build, Transitional Bridge
Båge - Bow

C
c (tonnamn) - C
C-klav - C clef
Cabasa - Cabasa
Call and response - Call and response
Calypso - Calypso music
Cambiata - Cambiata
Celesta - Celesta, Celeste
Cello - Cello
Cembalo - Harpsichord
cess (tonnamn) - C flat
cessess (tonnamn) - C double flat
Cesur - Caesura, "Railroad tracks"
ciss (tonnamn) - C sharp
cississ (tonnamn) - C double sharp
Coda - Coda
Concertina - Concertina
Conga - Conga
Cover - Cover
Crooner - Crooner
Cyklisk form - Cyclic form
Cymbal - Cymbal

D
d (tonnamn) - D
Da capo - Da capo
Dal segno - Dal segno
Darbuka - Goblet drum
Datormusik - Computer music
Decibel - Decibel (dB)
Decima - Tenth, Compound third (stor decima: compound major third ; liten decima: compound minor third)
Delton - Partialtone
dess (tonnamn) - D flat
dessess (tonnamn) - D double flat
Di (solmisation) - Di
Diatonisk - Diatonic
Didgeridoo - Didgeridoo
Digital - Digital
Digitalpiano - Electric piano, Digital piano
Dirigent - Conductor
Dirigentpinne - Baton
Dirigentpult - Conductor's desk
Dirigera - Conduct
Disharmoni - Discord
Disharmonisk - Discordant
Diskantklav - Treble clef, G clef (G-klav)
Diskodans - Disco dancing
Diskografi - Discography
Diskomusik - Disco music
diss (tonnamn) - D sharp
dississ (tonnamn) - D double sharp
Dissonans - Dissonance
DJ - DJ, Disc jockey
Djembe - Djembe
Do (solmisation) - Do
Dodekafoni - Dodecaphony
Dold kvintparallell - Hidden consecutive fifths
Dold oktavparallell - Hidden consecutive octaves
Dold parallell - Hidden consecutive
Dominant - Dominant
Dominanthalvkadens - Half cadence, Open cadence, Imperfect kadence
Dominantisering - Inget namn på engelska
Dominant-parallel (ackord i dur, dP) - Dominant (engelska), Mediant (amerikanska)
Dominant-parallel (ackord i moll, Dp) - Dominant (engelska), Mediant (Subtonic)
Dorisk - Dorian
Dragspel - Accordion
Drone - Drone
Drop 2-4 - Drop 2-4
Dubbel omvänd pralldrill - Inverted long mordent, Inverted double mordent
Dubbel pralldrill - Long mordent, Double mordent
Dubbel-b (förtecken) - Double flat
Dubbelaltererad - Double altered
Dubbelflöjt - Double flute
Dubbelfuga - Double fugue
Dubbelförtecken - Double accidentals
Dubbelhorn - Double horn
Dubbelkors (förtecken) - Double sharp
Dubbelslag - Turn
Dubbelt taktstreck - Double barline, Double bar line
Dubbelt tempo - Double time
Duett - Duet
Duo - Duo
Duodecima - Twelvth, Compound fifth (ren duodecima: compound perfect fifth)
Duol - Duplet
Dur - Major
Durpentaton - Major pentatonic
Durskala - Major scale
Durtreklang - Major triad
Dynamik - Dynamics
Dämpare (sordin) - Mute
Dämparpedal - Soft pedal, Una corda pedal
Dödsmetall - Death metal

E
e (tonnamn) - E
Effektmaskin - Effect machine
Efterklang (rumsklang) - Reverb
Efterslag - Afterbeat
eiss (tonnamn) - E sharp
eississ (tonnamn) - E double sharp
Eko - Echo
Elbas - Bass guitar
Electronica - Electronica
Elektrisk - Electric
Elektroakustisk musik - Electroacoustic music
Elgitarr - Electric guitar
Elision - Elision
Elorgel - Electric organ
Elpiano - Electric piano, Digital piano
Engelskt horn - Cor anglais
Enharmonisk - Enharmonic
Ensemble - Ensemble
Enstämmig - Unison
Eolisk - Aeolian
Eolisk harpa - Aeolian harp
Epilog - Epilogue, Epilog
Equalizer - Equalizer
ess (tonnamn) - E flat
essess (tonnamn) - E double flat
Eterofon - Aetherphone
Etnisk musik - Traditional music, Ethnic music
Etnografi - Ethnography
Ettstrukna oktaven - C4, One-line octave
Etyd - Etude
Eufonium - Euphonium
Evergreen - Evergreen
Expressionism - Expressionism

F
f (tonnamn) - F
F-klav - F clef, Bass clef (basklav)
Fa (solmisation) - Fa
Fagott - Bassoon
Fallande pralldrill - Descending mordent, Descending trill
Falsett - Falsetto
Fanfar - Fanfare
Fas (vid svängningar) - Phase
Fast förtecken - Key Signature (tillfälliga förtecken kallas för 'accidentals', så accidentals betecknar alltså bara de tillfälliga förtecknen)
Femklang - Extended chord
Femstrukna oktaven - C8, Five-line octave
Femtonsskala - Pentatonic scale
Fermat - Fermata
fess (tonnamn) - F flat
fessess (tonnamn) - F double flat
Fi (solmisation) - Fi
Fibonacciserie - Fibonacci sequence
Filmmusik - Film score
Finale - Finale
Fingercymbaler - Finger cymbals
Fingersättning - Fingering
fiss (tonnamn) - F sharp
fississ (tonnamn) - F double sharp
Fjärdedelsnot - Quater note (amerikanska), Crotchet (brittiska)
Fjärdedelspaus - Quarter rest (amerikanska), Crotchet rest (brittiska)
Flageolett - Flageolet (flera typer, däribland: Artificial harmonic, Pinch harmonic, Natural harmonic, Tapped harmonic och Semi harmonic)
Flamenco - Flamenco
Flanger - Flanging
Flerstämmig - Part-song (komposition för flera stämmor), Part-singing (att sjunga flerstämmigt)
Flertaktspaus - Multi-measure rest, Gathered-rest, Multi-bar rest
Flygel - Grand piano
Flygelhorn - Flugelhorn
Flöjt - Flute
Folkdans - Folk dance
Folkmusik - Folk music
Folkvisa - Folk song, Ballad
Fon - Phon
Fonogram - Phonogram
Form - Form
Formning - Morphing
Fortepiano - Fortepiano
Four beat - Four beat
Fras - Phrase
Frasering - Phrasing
Fraseringsbåge - Phrase mark, Ligature
Frekvens - Frequency
Frekvensförhållande - Frequency ratio
Friktionstrumma - Friction drum
Frygisk - Phrygian
Fuga - Fugue
Funk - Funk
Funktionsanalys - Inget namn på engelska (funktionsanalys används inte i engelsktalande länder)
Funktionsharmonik - Inget namn på engelska
Fyrklang - Inget namn på engelska. Istället används 'Seventh chord' (treklang med tillagd septima) eller 'Added tone chord' (treklang med en tillagd sext, nona eller undecima)
Fyrstrukna oktaven - C7, Four-line octave
Fyrtakt - Common time
Förberedelse - Preparation
Förhållning - Suspension
Förhållning som upplöses uppåt - Retardation
Förkortning - Abbreviation
Förminskad - Diminished
Förslag - Appoggiatura (långt betonat), Acciaccatura (kort obetonat)
Förspel - Foreplay
Förstautgåva - First edition
Förstärkare - Amplifier
Förtecken - Accidental
Föruttagen - Anticipation
Föruttagning - Anticipation
Förvrängning - Distortion

G
g (tonnamn) - G
G-klav - G clef, Treble clef (diskantklav)
Gamba - Viola da gamba, Viol
Ganzá - Ganzá
Gehör - Ear
Gehörslära - Ear training
Generalbas - Figured bass
Generalpaus - General Pause, G.P., Grand Pause
Genomgångsnot - Passing note, Passing tone
Genomgångston - Passing tone, Passing note
Genre - Genre
gess (tonnamn) - G flat
gessess (tonnamn) - G double flat
giss (tonnamn) - G sharp
gississ (tonnamn) - G double sharp
Gitarr - Guitar
Gitarrackorddiagram - Guitar chord diagram
Gitarriff - Guitar riff
Gitarrtabulatur - Guitar tablature
Giù arco - Giù arco, Down bow
Glasharmonika - Glass harmonica
Glissando - Glissando
Gong (slagverksinstrument) - Gong
Grammofon - Phonograph
Gregoriansk sång - Gregorian chant
Greppbräda - Fretboard, Fingerboard
Groove - Groove
Growl - Growl
Grundläge - Root position
Grundton - Tonic
Grunge - Grunge
Grupp - Group (band), Section (grupp av musiker i orkester)
Guldskiva - Gold record
Güiro - Güiro

H
Hals (på stränginstrument) - Neck
Halv/heltonsskala - Half/whole-tone scale, Half tone whole tone scale
Halvkadens - Half cadence
Halvnot - Half note (amerikanska), Minim (brittiska)
Halvpaus - Half rest (amerikanska), Minim rest (brittiska)
Halvslut - Half cadence
Halvton - Semitone
Handklapp - Hand clap
Handtrumma - Hand drum
Harmoni - Harmony
Harmonifrämmande not - Non-harmony note
Harmonika - Accordion
Harmonilära - Harmony
Harmonisk analys - Harmonic analysis
Harmonisk kadens - Harmonic cadence
Harmonisk mollskala - Harmonic Minor Scale
Harmonisk sekvens - Harmonic sequence
Harmoniskt intervall - Harmonic interval
Harmonium - Harmonium
Harpa - Harp
Harts - Rosin
Heckelfon - Heckelphone
Hel-/halvtonsskala - Whole/half-tone scale, Whole tone half tone scale
Helikon - Helicon
Helnot - Whole note (amerikanska), Semibreve (brittiska)
Helpaus - Whole rest (amerikanska), Semibreve rest (brittiska)
Helslut - Authentic cadence
Helton - Whole tone
Heltonsskala - Whole tone scale
Hemiol - Hemiola
Hertz - Hertz (Hz)
Heterofoni - Heterophony
Heterorytmik - Heterorhythm
Hexakord - Hexachord
Hi-hat - Hi-hat, Hihat
Hiphop - Hiphop
Hit - Hit
Hjälplinje - Ledger line, Leger line
Hjälpstreck - Ledger line, Leger line
Homofoni - Homophony
Homorytmik - Homorhythm
Honky-tonk - Honky-tonk
Horn (blåsinstrument) - Horn
Hornkvinter - Horn fifths
Hornpipa - Hornpipe
Hornsektion - Horn section
House (genre) - House
Huvudnot - Central note
Huvudtema - Main theme
Hymn - Hymn
Hymnologi - Hymnology
Hyperdorisk - Hyper-dorian (samma prefix vid andra kyrkotonarter)
Hypodorisk - Hypodorian (samma prefix vid andra kyrkotonarter)
Härledning (ackord) - Inget namn på engelska
Hårddiskinspelare - Hard disk recorder
Höger - Right
Höjd - Raised

I
Imitation - Imitation
Impressionism - Impressionism
Improvisation - Improvisation
Indiemusik - Indie music
Infraljud - Infrasound
Inga ackord - No chords (N.C.)
Inspelningsstudio - Recording studio
Instrumentalmusik - Instrumental music
Instrumentation - Instrumentation
Instrumentfamilj - Instrument family
Instrumentnamn - Instrument names
Interaktion - Interaction
Interferens - Interference
Interludium - Interludium
Intermedium - Intermedium
Intervall - Interval
Intervallförhållande - Interval ratio
Intonation - Intonation
Intro - Intro
Introduktion - Introduction, Intro
Intuitiv musik - Intuitive music
Inversion - Inversion
Isorytm - Isorhythm

J
Jazz - Jazz
Jazzflöjt - Slide whistle, Swanee whistle, Piston flute, Jazz flute
Jingel - Jingle
Joddla - Youdel
Jonisk - Ionian
Jukebox - Jukebox, Music box

K
Kabinettorgel - Cabinet Organ
Kadens - Cadence
Kammarmusik - Chamber music
Kammarorkester - Chamber orchestra
Kampsång - Battle song
Kanon - Canon (kanon där alla sjunger samma melodi: round)
Kantat - Cantata
Kapellmästare - Band leader
Karaktärsstycke - Character piece
Karaoke - Karaoke
Kassettband - Cassette, Tape cassette
Kastanjetter - Castanets
Kastratsångare - Castrato
Keyboard - Keyboard
Klammer - Bracket
Klangfärg - Timbre, Tone colour
Klapp - Clap
Klarinett - Clarinet
Klassicism - Classicism
Klassisk (period) - Classical period
Klassisk musik - Classical music
Klav - Clef
Klavbyte - Clef change
Klaverutdrag - Piano reduction
Klaviatur - Keyboard, Musical keyboard
Klavikord - Clavichord
Klezmer - Klezmer
Klockspel - Glockenspiel
Klubba - Mallet
Klusterakkord - Tone cluster
Knäppa (på strängar) - Pluck, Pick
Koklocka - Cowbell
Koloratur - Coloratura
Kombinationston - Combination tone
Komma (andning) - Breath mark
Komplementärrytmik - Inget namn på engelska
Komposition - Composition
Konceptalbum - Concept album
Konsertmästare - Concertmaster
Konservatorium - Academy of music, Music academy
Konsonans - Consonance
Konstmusik - Art music
Kontrabas - Double bass
Kontrabasklarinett - Contrabass clarinet
Kontrafagott - Contrafagot
Kontraoktav - C1, Contra octave
Kontrapunkt - Counterpoint
Koral - Chorale
Koralharmonisering - Chorale harmonization
Kornett - Cornet
Kors (förtecken) - Sharp
Korstonart - Sharp key signature
Kromatik - Chromatic
Krotaler - Crotales
Krumhorn - Crumhorn
Kvadrilj - Quadrille
Kvart (intervall) - Fourth
Kvartkvintackord - sus4 chord
Kvartol - Quadruplet
Kvartsdecima - Fourteenth, Compound seventh (stor kvartsdecima: compound major seventh ; liten kvartsdecima: compound minor seventh)
Kvartsextackord - Triad in second inversion
Kvartstone - Quarter tone
Kvartstonsförtecken - Quarter-tone accidentals
Kvinnostämma - Female voice
Kvint - Fifth
Kvintcirkel - Circle of fifths
Kvintgång - Inget namn på engelska. 'Fifths sequence' kan benyttes i stedet.
Kvintol - Quintuplet
Kvintsextackord - Major sevnth chord (eller Add chord) in first inversion
Kyrkklocka - Church bell
Kyrkomusik - Church music
Kyrkotonart - Church mode
Kör - Choir
Körmusik - Vocal music
Körpartitur - Choral score

L
La (solmisation) - La
Laidback - Laidback
Lambada - Lambada
Langeleik - Langeleik
Langspil - Langspil
Latin - Latin
Le (solmisation) - Le
Leadsheet - Lead sheet
Ledmotiv - Leitmotif
Ledsångare - Lead singer
Ledton - Leading-tone
Legatobåge - Slur
Li (solmisation) - Li
Liksvävande stämning - Equal temperament
Lilla oktaven - C3. Small octave
Linje - Line
Liten (om intervall) - Minor
Liveuppträdande - Live performance
Ljud - Sound
Ljudband - Tape, Audiotape
Ljudbang - Sonic boom, Super sonic boom
Ljudbearbetning - Morphing
Ljudbok - Talking book, Audio book
Ljuddämpare - Silencer, Muffer (amerikanska)
Ljudets hastighet - The speed of sound
Ljudinspelning - Sound recording
Ljudisolerande - Sound-absorbing
Ljudisolerat - Soundproof
Ljudisolering - Soundproofing, Sound insulation
Ljudkonst - Sound art
Ljudkulisser - Noises, Radio noises, Sound effects
Ljudlös - Soundless
Ljudmixer - Mixing console
Ljudrestaurering - Audio restoration
Ljudskrift - Phonetic transcription (omskriven text), Phonetic script (teckensystem)
Ljudspår - Soundtrack (på film, i tv), Track (i sequencer)
Ljudstyrka - Volume
Ljudsvag - Quiet
Ljudtecken - Phonetic symbol
Ljudtekniker - Sound technician
Ljudtät - Soundproof
Ljudvall - Sound barrier
Lokrisk - Locrian
Longanot - Longa note (brittiska, amerikanska)
Longapaus - Longa rest (brittiska, amerikanska), Four-measure rest (amerikanska)
Loure - Loure
LP - LP, Long Playing Record
Lur - Lur
Luta - Lute
Lydisk - Lydian
Lyra - Lyre
Läge - Position
Låttext - Lyrics
Lös sträng - Open string

M
Madrigal - Madrigal
Mainstream - Mainstream
Maj (ackord) - Major seventh
Mandolin - Mandolin
Mansstämma - Male voice
Maqam - Maqam
Maracas - Maracas
Marimba - Marimba
Marimbafon - Marimbaphone
Markovkedja - Markov chain
Marsch - March
Massmedia - Mass media
Mazurka - Mazurka
Me (solmisation) - Me
Medeltiden - Middle Ages
Medeltonsstämning - Meantone temperament
Mediant - Mediant
Mekanisk - Mechanical
Mekanisk orgel - Mechanical organ
Mekaniska musikinstrument - Mechanical musical instruments
Mellandominant - Secondary dominant
Mellanspel - Interlude
Mellofon - Mellophone
Mellotron - Mellotron
Melodi - Melody
Melodica - Melodica
Melodisk (melodiös) - Tuneful, Melodious
Melodisk mollskala - Melodic minor scale
Melodiskt intervall - Melodic interval
Melodrama - Melodrama
Melodramatisk - Melodramatic
Membranofon - Membranophone
Mensur - Scale length, Scale, String length, Mensure
Menuett - Minuet, Menuet
Metallofon - Metallophone
Metrik - Metric structure
Metrisk modulation - Metric modulation
Metronom - Metronome
Mezzosopran - Mezzo-soprano
Mi (solmisation) - Mi
MIDI - MIDI
Mikrofon - Microphone
Mikroton - Microtone
Mikrotonala förtecken - Microtonal accidentals
Militärmusik - Military band
Mimesis - Mimesis
Minimalism - Minimalism
Minuett - Minuet, Menuet
Mixerbord - Mixing console
Mixolydisk - Mixolydian
Modal - Modal
Modal jazz - Modal jazz
Modalharmonik - Inget namn på engelska
Modernism - Modernism
Modulation - Modulation
Modus - Modus, Musical mode
Moll - Minor
Mollskala - Minor scale
Mono - Mono
Monokord - Monochord
Monoton - Monotonous
Motett - Motet
Motiv - Motif
Multibeat - Multibeat
Multifoner - Multiphonics
Multimedia - Multimedia
Mun - Mouth
Munorgel - Mouth organ
Munspel - Harmonica, Harp, French harp, Blues harp, Mouth organ
Munstycke - Mouthpiece
Musikal - Musical
Musikalisk (att vara) - Musical, Have an ear for music, Have a musical ear, Be fond of music
Musikalisk (konstnärlig) - Artistic
Musikalitet - Musicality
Musikanalys - Music analysis
Musikanläggning - Music centre
Musikant - Musician
Musikbibliotek - Record library (med skivor), Music Library (med noter)
Musikdirigent - Conductor, Bandmaster (för ett band)
Musiker - Musician
Musikestetik - Aesthetics of music
Musikfestival - Music festival
Musikfilosofi - Philosophy of music
Musikforskning - Musicology
Musikförening - Musical society
Musikförlag - Music house, Music publishing firm
Musikförläggare - Music publisher
Musikförståelse - Musical appreciation
Musikgrupp - Band
Musikhandel - Music shop
Musikhandlare - Music dealer
Musikhistoria - Musical history, Musicology
Musikhistoriker - Musical historian, Musicologist
Musikindustri - Music industry
Musikinstrument - Musical instrument
Musikkonservatorium - Academy of music, School of music, Conservatorie
Musikkritiker - Music critic
Musikkultur - Music culture
Musiklexikon - Music dictionary
Musikliv - Musical scene
Musiklärare - Music teacher
Musikolog - Musicologist
Musikologi - Musicology
Musikpedagog - Music teacher
Musikpedagogik - Music education
Musikproducent - Record producer
Musikprogramvara - Music software
Musikskola - School of music
Musikstycke - Piece of music
Musikteater - Musical
Musikteknologi - Music technology
Musikteori - Music theory
Musikterapeut - Music therapist
Musikterapi - Music therapy, Musicotherapy
Musiktimme - Music lesson
Musikundervisning - Music teachning, Music education
Musikutövare - Performer
Musikutövning - Musical performance
Musikvideo - Music video
Muzak - Elevator music, Muzak
Mässingsorkester - Brass band
Mästarklass - Masterclass
Mästersångare - Meistersinger

N
Nationalsång - National anthem
Naturhorn - Natural horn
Naturton - Overtone
Neapolitansk sextackord - Neapolitan sixth chord
Nedslag (om taktslag) - Down beat
Nedslag (på stränginstrument) - Downpicking
Nedåtgående (om intervall) - Descending
Neoklassicism - Neoklassicism
Neum - Neume
Ney - Ney
Nocturne - Nocturne
Nona - Ninth, Compound second (stor nona: compound major second ; liten nona: compound minor second)
Nonackord - Altered chord
Nonett - Nonet
Nonol - Nontuplet
Normaltonen - Concert pitch
Not - Note
Notation - Notation
Notblad - Sheet music, Sheet of music
Notbok - Music book, Sheet music book
Notexempel - Note example
Nothuvud - Note head
Nothäfte - Music book, Sheet music book
Notlinje - Line
Notlängd - Note value
Notlära - Note learning
Notläsning - Note reading, Music reading
Notpapper - Music paper, Blank sheet music
Notpult - Music desk
Notrelationer - Note relations
Notskaft - Stem
Notskrift - Musical notation
Notskrivare - Music copyist
Notstativ - Music stand (fristående), Music rest
Notsystem - Staff, Stave
Notturno - Notturno
Notvärde - Note value
Nyckelharpa - Nyckelharpa
Nyckelhåls-c - Middle C
Nyklassicism - Neoclassicism
Nyromantik - Neo-romanticism
Näsflöjt - Nose flute

O
Obetonad - Unaccented
Obligat - Obbligato
Oboe - Oboe
Off-beat - Off-beat
Ofikleid - Ophicleide
Oi - Oi!
Ojämn taktart - Compound time signatures
Okarina - Ocarina
Oktav - Octave
Oktaverad klav - Octave clef
Oktett - Octet
Oktol - Octuplet
Olifant - Olifant
Refräng - Refrain
Omvänd pralldrill - Mordent (inverted), Inverted mordent
Omvändning - Inversion
Omvänt dubbelslag - Turn (inverted), Inverted turn
Opera - Opera
Operett - Operetta
Opus - Opus
Oratorium - Oratorio
Oregelbunden taktart - Complex time signature (også "asymmetric-", "irregular-", "unusual-" og "odd-")
Oregelbundet notvärde - Tuplet
Orfarion - Orpharion
Organist - Organist
Organologi - Organology
Orgel - Organ
Orgelbyggare - Organ builder
Orgelpipa - Organ pipe
Orgelpunkt - Pedal point
Orgelsymfoni - Organ symphony
Orgeltabulatur - Organ tablature
Originalutgåva - First edition
Orkester - Orchestra
Orkesterpartitur - Orchestral score
Orkestrering - Orchestration
Ornament - Ornaments
Oscillator - Oscillator
Ossianotsystem - Ossia
Ostinat - Ostinato
Outro - Outro

P
Palindrom - Palindrome
Pandiatonik - Pandiatonic
Panflöjt - Pan flute
Panharmonikon - Panharmonicon
Pantalon - Pantalon
Pantomim - Pantomime
Pantonalitet - Pantonality
Parafras - paraphrase
Parallell (ackord) - Inget namn på engelska
Parallell - Parallel
Parallelltonart - Parallel key
Parameter - Aspect of music
Parodimässa - Parody mass
Partialton - Overtone
Particell - Short score
Partitur - Score (med uppdelade stämmor: open score)
Partiturläsning - Score reading
Passage - Passage
Passion (komposition) - Passion
Paus - Rest
Payola - Payola
Pedal - Pedal
Pedalklaviatur - Pedal keyboard
Pedalmärke - Pedal mark
Pedaltoner - Pedal tones
Pentakord - Pentachord
Pentaton - Pentatonic
Percussion - Percussion
Period - Period
Phase vocoder - Phase vocoder
Pianette - Pianette
Piano - Piano
Pianoduo - Piano duo
Pianokonsert - Piano concert
Pianonoter - Piano sheets
Pianopartitur - Piano reduction
Pianopedal - Piano pedal
Pianorulle - Piano roll
Pianosonat - Piano sonata
Pianosystem - Grand Staff
Piccoloflöjt - Piccolo
Pikardisk terts - Picardy third
Piratskivor - Bootleg records
Pizzicato - Snap pizzicato
Pjäs - Play
Plagal - Plagal
Plagal halvkadens - Inget namn på engelska
Plagal helkadens - Plagal cadence
Playback - Playback
Polka - Polka
Polyfoni - Polyphony
Polyrytm - Polyrhythm
Popmusik - Pop music
Populärmusik - Popular music
Portamento - Portamento
Position - Position
Postmodernism - Postmodernism
Potpurri - Potpourri
Powerackord - Power chord
Pralldrill - Mordent
Preludium - Prelude
Preparerat piano - Prepared piano
Pretoriansk stämning - Meantone temperament
Prim - Unison
Prima vista-sång/spel - Prima vista, Sight reading
Producent - Producer
Programmusik - Program music
Progressiv - Progressive
Prolog - Prologue
Psalm - Hymn
Psalmbok - Hymnal, Hymnbook, Hymn book
Psykedelisk rock - Psychedelic rock
Pukor - Toms
Puls - Pulse
Punkterad fraseringsbåge - Dotted phrase mark
Punkterad legatobåge - Dotted slur
Punkterad not - Dotted note
Punkterat taktstreck - Dotted barline, Dotted bar line
Pythagoreisk stämning - Pythagorean tuning
Pythagoreiskt komma - Pythagorean comma

Q
Qanun - Kanun, Qanun
Quadrivium - Quadrivium
Quijada - Quijada
Quodlibet - Quodlibet

R
R&B - R&B, Rhythm and blues
Ra (solmisation) - Ra
Raga - Raga, Râga
Ragtime - Ragtime
Rak taktart - Simple time signature
Raka åttondelar - Straight eights
Rap - Rap
Re (solmisation) - Re
Realtid - Real time
Rebetiko - Rebetiko
Recitativ - Recitative
Refräng - Chorus
Regal - Regal
Reggae - Reggae
Register (tonläge) - Register
Reharmonisering - Reharmonization
Relativt gehör - Relative pitch
Remix - Remix
Ren (om intervall) - Perfect
Ren mollskala - Natural minor scale, Pure minor scale
Ren stämning - Just intonation
Renässans - Renaissance
Repeat and fade - Repeat and fade
Repertoar - Repertoire
Repetition - Repetition
Repetitionsmarkering - Rehearsal mark
Repris - Reprise
Resonans - Resonance
Resonansbotten - Sounding board
Revy - Revue
Ri (solmisation) - Ri
Ride-cymbal - Ride cymbal
Riff - Riff
Ringmodulation - Ring modulation
Ritornell - Ritornello
Ritornellform - Ritornello form
Ritual - Ritual
Riverdance - Riverdance
Rock - Rock
Rock'n'roll - Rock and roll, Rock & roll, Rock 'n' roll
Rockabilly - Rockabilly
Rockopera - Rock opera
Rokoko - Rococo
Romans - Romance
Romantiken - Romanticism
Rondeau - Rondeau
Rondo - Rondo
Rosa brus - Pink noise
Rosalia - Rosalia
Rumba - Rumba
Rumsklang - Reverb
Rundgång (ackordrundgång) - Vamp
Rytm - Rhythm
Rytmsektion - Rhythm section
Rörblad - Reed
Rörklockor - Tubular bells
Röst - Voice

S
Salsa - Salsa
Samba - Samba
Sammanbunden not - Beamed note
Sammansatt intervall - Compound interval
Sammansatt taktart - Complex time signature (kallas också "Asymmetric-", "Irregular-", "Unusual-" och "Odd-")
Sampla - Sample
Sampler - Sampler
Samplingsfrekvens - Sampling rate
Saraband - Sarabande
Sarod - Sarod
Saron - Saron
SATB-kör - SATB-choir
Saxhorn - Saxhorn
Saxofon - Saxophone
Schenkeranalys - Schenkerian analysis
Scherzo - Scherzo
Schlager - Schlager
Scordatura - Scordatura, Cross-tuning
Se (solmisation) - Se
Second line drums - Second line drums
Segno - Segno
Sekund - Second
Sekundackord - Major sevnth chord (eller Add chord) in third inversion
Sekvens - Sequence
Semi-opera - Semi-opera
Semiotik - Semiotics
Septima - Seventh
Septimackord - Seventh chord
Septol - Septuplet
Sequencer - Sequencer
Serenad - Serenade
Serialism - Serialism
Seriell musik - Serial music
Serpent - Serpent
Sessionsmusiker - Session musician
Sext - Sixth
Sextackord - Triad in first inversion
Sextett - Sextet
Sextol - Sextuplet
Sextondelsnot - Sixteenth note (amerikanska), Semiquaver (brittiska)
Sextondelspaus - Sixteenth rest (amerikanska), Semiquaver rest (brittiska)
Shaker - Shaker
Shamisen - Shamisen
Sheng - Sheng
Shuffle - Shuffle
Si (solmisation) - Si
Sideman - Sideman
Sidotema - Secondary theme
Signal - Signal
Signalhorn - Bugle
Simile-tecken - Simile marks
Sinfonia - Sinfonia
Singel - Single
Singer-songwriter - Singer-songwriter
Siren - Siren
Sistrum - Sistrum
Sitar - Sitar
Ska - Ska
Skala - Scale
Skald - Skald
Skallra - Rattle
Skalmeja - Shawm
Skenpolyfoni - Sham polyphony
Skillingtryck - Broadside
Skivbolag - Record label
Skådespelare - Actor, Actress (kvinnlig)
Slagverk - Percussion
Slagverksklav - Natural Clef
Slapbas - Slap bass
Slendro - Slendro
Sluttaktstreck - Bold double barline, Bold double bar line
Släpp pedal - Release pedal
So (solmisation) - So
Solist - Soloist
Solmisation - Solmization
Solo - Solo
Solokonsert - Solo concert
Sonat - Sonata
Sonatform - Sonata form
Sonatin - Sonatina
Sopran - Soprano
Sopranflöjt - Soprano flute
Sopranklav - Soprano clef
Sopransaxofon - Soprano saxophone
Sordin - Mute
Sordun - Sordino
Sostenuto-pedal - Sostenuto pedal
Soul - Soul
Sound - Sound
Sousafon - Sousaphone
Spalttrumma - Slit drum
Spektralmusik - Spectral music
Spektrogram - Spectrogram
Spela in på band - Tape
Speldosa - Sound box
Spelman - Folk musician
Spelmansmusik - Folk music
Spinett - Spinet
Spondé - Spondee
Spritt läge (om ackord) - Open position
Staccatissimo - Staccatissimo
Staccato - Staccato
Stadsmusikant - Alta capella
Stamton - Används inte på engelska. Man kallar det istället 'note without accidental' (ton utan förtecken)
Standard - Standard
Steeldrum - Steel drum
Steelguitar - Steelguitar
Steg - Degree
Steganalys - Roman numeral analysis
Stegbeteckning - Roman chord-indication (tre typer: Basic Roman, Extended Roman och Figured Roman)
Stegfunktionsanalys - Inget namn på engelska
Steppdans - Step dance
Stereo - Stereo
Stereoanläggning - Stereo
Stereofoni - Stereophonic sound
Stick - Middle-eight, Bridge
Sticknoter - Cue notes
Stigande pralldrill - Ascending mordent, Ascending trill
Stil - Style
Stilart - Style
Stilperiod - Cultural movement
Stomp - Stomp
Stor (om intervall) - Major
Stora oktaven - C2, Great octave
Storband - Big band
Storbandspartitur - Big band score
Strofisk - Strophic
Strofisk form - Strophic form
Struktur - Structure
Strukturalism - Structuralism
Sträng - String
Stråkinstrument - String instrument
Stråkkvartett - String quartet
Stråkkvintett - String quintet
Stråkorkester - String orchestra
Stämapparat - Tuner
Stämband - Vocal fold
Stämbok - Partbook
Stämma (att stämma ett instrument) - Tune
Stämma (en stämma i en kör, orkester osv) - Part
Stämning - Tuning
Stämningssystem - Tuning system, Temperament
Stämskruv - Tuning peg
Stämstock - Sound post
Stödförtecken - Courtesy accidentals, Cautionary accidentals, Reminder accidentals
Subdominant - Subdominant
Subdominant-parallel (ackord i dur, sP) - Subdominant-parallel (engelska), Supertonic (amerikanska)
Subdominant-parallel (ackord i moll, Sp) - Subdominant-parallel (engelska), Submediant (amerikanska)
Subkontraoktaven - C0, Sub contra octave
Subwoofer - Subwoofer
Sull'arco - Sull'arco, Up bow
Surdo - Surdo
sus2 - sus2
sus4 - sus4
Sustain - Sustain
Sustainpedal - Sustain pedal
Swing - Swing
Symfoni - Symphony
Symfonikonsert - Symphony concert
Symfoniorkester - Symphony Orchestra
Symfonisk - Symphonic
Synkop - Syncope
Synkopering - Syncopation
Synthesizer - Synthesizer
Syntoniskt komma - Syntonic comma
Säckpipa - Bagpipe
Sänkt - Lowered
Sång (att sjunga) - Singing
Sång (komposition) - Song
Sångafton - Recital
Sångare - Singer
Sångbok - Song book
Sångerska - Sanger
Sånglek - Singing game
Sånglektion - Singing lesson
Sånglärare - Sining master
Sångröst - Voice
Sångspel - Singspiel
Sångstämma - Vocal part
Sångundervisning - Singing lessons

T
Tabla - Tabla
Tabulaturklav - TAB-sign
Taffel - Square piano
Taksim - Taqsim
Takt - Bar
Taktart - Time signature, Meter signature
Taktartsbyte - Time signature change
Taktnummer - Bar numbers
Taktslag - beats
Taktstav - Baton
Taktstreck - Barline, Bar line
Talea - Talea
Talkör - Sprechgesang, Sprechstimme
Tamborim - Tamborim
Tambura - Tambura
Tamburin - Tambourine
Tamburmajor - Drum major
Tangent (på piano) - Key
Tango - Tango
Te (solmisation) - Te
Teknik - Technique
Teleharmonium - Telharmonium
Tema - Theme
Tempelblock - Temple block
Temperament - Temperament, Tuning system
Tempo - Tempo
Tempoangivelse - Metronome mark
Tenor - Tenor
Tenorgitarr - Tenor guitar
Tenorklav - Tenor clef
Tenoroboe - Tenor oboe
Tenorsaxofon - Tenor saxophone
Tenorviolin - Tenor violin
Tenuto - Tenuto
Teorb - Theorbo
Ters - Third
Tersdecima - Thirteenth, Compound sixth (stor tersdecima: compound major sixth ; liten tersdecima: compound minor sixth)
Terskvartackord - Major sevnth chord (eller Add chord) in second inversion
Tessitura - Tessitura
Tetrakord - Tetrachord
Textskrivare - Lyricist, Writer of lyrics, Lyric writer
Textur - Texture
Theremin - Theremin, Aetherphone, Etherophone, Thereminophon, Termenvox
Thickened line - Thickened line
Ti (solmisation) - Ti
Tid - Duration
Tight - Tight
Tillfälligt förtecken - Accidental (på engelska betecknar 'Accidentals' bara tillfälliga förtecken; fasta förtecken kallas för 'Key signatures')
Timbales - Timbales, Pailas criollas
Timing - Timing
Timpani - Timpani
Tinnitus - Tinnitus
Tirando - Tirando
Toccata - Toccata
Tolkning - Interpretation
Tolvtonsmusik - Twelve-tone technique
Tolvtonsserie - Tone row
Tom-tom - Tom-tom
Ton - Pitch
Tonal - Tonal
Tonalitet - Tonality
Tonart - Key
Tonartsangivelse - Key signature
Tondöv - Tone deaf
Tonhöjd - Pitch
Tonhöjdsbyte - Pitch shift
Tonika - Tonic
Tonika-parallell (ackord i dur - tT) - Tonic-parallel (engelska), Submediant (amerikanska)
Tonika-parallell (ackord i moll - Tp) - Tonic-parallel (engelska), Mediant (amerikanska)
Tonkonstnär - Musician
Tonkunst - Music
Tonmaterial - Tone material
Tonmåleri - Tone picture
Tonnamn - Note name
Tonsteg - Step
Tonsystem - Tone system
Traditionell sång - Traditional music
Transponera - Transpose
Transponerande instrument - Transposing instrument
Transskription - Transskription
Trautonium - Trautonium
Trecento - Trecento
Treklang - Triad
Tremolo - Tremolo (mellan två toner: between two notes)
Tremulant - Tremulant
Trestrukna oktaven - C6, Tree-line octave
Trettioandradelsnot - Thirty-second note (amerikanska), Demisemiquaver (brittiska)
Trettioandradelspaus - Thirty-second rest (amerikanska), Demisemiquaver rest (brittiska)
Triangel - Triangle
Trill (till slutet av den vågiga linjen) - Extended trill, Running trill
Trill - Trill
Trio - Trio
Triol - Triplet
Trippelfuga - Triple fugue
Tritonus - Tritone
Tritonussubstitution - Tritone substitution
Trombon - Trombone
Trubadur - Troubadour
Trumma - Drum
Trummaskin - Drum machine
Trumnot - Drum note
Trumpet - Trumpet
Trumrytm - Drum pattern, Drum Rhythm
Trumset - Drum kit, Drum set
Trumskinn - Drumhead
Trumstockar - Drum sticks
Trumvirvel - Drum roll
Tryck ned pedal - Engage pedal
Träblock - Woodblock
Träblås - Woodwind
Träblåsinstrument - Woodwind instrument
Tuba - Tuba
Tuplet - Tuplet
Turnaround - Turnaround
Tvärflöjt - Western concert flute
Tvättbräda (instrument) - Washboard
Tvåstrukna oktaven - C5, Two-line octave
Two beat - Two beat
Tätt läge (om ackord) - Closed position

U
Udda taktart - Complex (eller 'Asymmetric-', 'Irregular-', 'Unusual-' og 'Odd-') time signature
Ukulele - Ukulele
Ultraljud - Ultrasound
Undecima - Eleventh, Compound fourth (ren undecima: compound perfect fourth)
Underhållningsmusik - Light music
Underindelning - Subdivision
Underton - Undertone
Undertonsserie - Undertone series
Unison - Unison
Upbeat - Upbeat
Uppbackning - Backing
Upper structure - Upper structure
Upphovsrätt - Copyright
Upplysningstiden - Age of Enlightenment
Upplösning (av dissonans) - Resolution
Upprepningstecken - Repeat signs
Upprätt piano - Upright piano
Uppslag (på stränginstrument) - Uppicking
Upptakt - Anacrusis, Upbeat
Uppåtgående (om intervall) - Ascending
Utvidgning (om ackord) - Extension

V
Valiha - Valiha
Vals - Waltz
Valthorn - Horn
Vamp - Vamp
Vandrande bas - Walking bass
Vargkvint - Wolf fifth
Vargton - Wolf tone
Varianttonart - Inget namn på engelska
Variation (variationsform) - Variation
Ventil - Valve
Verk - Work
Vers - Verse
Vevlira - Hurdy-gurdy
Vibrafon - Vibraphone
Vibrato - Vibrato
Villanella - Villanella
Villotta - Villotta
Vina - Vina, Veena
Vinare - Bullroarer
Viola - Viola
Viola d'amore - Viola d'amore
Viola da gamba - Viola da gamba
Viola Profonda - Viola Profonda
Violin - Violin
Virginal - Virginals
Virtuos - Virtuoso
Virveltrumma - Snare drum
Visa - Inget namn på engelska. Allmänt namn: 'Folk music'
Visform - Inget namn på engelska
Vispar - Brushes
Vissats - Inget namn på engelska
Vitt brus - White noise
Vocoder - Vocoder
Vokalmusik - Vocal music
Volta - Volta bracket
Volym - Volume
Vältempererad stämning - Well temperament, Circulating temperament
Vänster - Left
Vänsterhandspizzicato - Left-hand pizzicato (för stråk), Stopped note (för horn)
Världsmusik - World music
Växeldominant - Secondary dominant
Växelnot - Changing note (cambiata note)
Växelton - Changing note (cambiata note)
Våglängd - Wavelength

W
Wah-wah - Wah-wah
Wah-wah-pedal - Wah-wah-pedal
Westerngitarr - Acoustic guitar with steel strings
Wienervals - Viennese waltz
Wurlitzer - Wurlitzer

X
Xaxado - Xaxado
Xylofon - Xylophone
Xylorimba - Xylorimba, Xylo-marimba

Y
Yang-ch'in - Yangqin, Yang quin, Yang-ch'i

Z
Zeitoper - Zeitoper
Zigenarmusik - Gypsy music
Zigenarskala - Gypsy scale
Zink (instrument) - Cornett
Zydeco - Zydeco

Å
Återgångsnot - Auxiliary note, Auxiliary tone
Återgångston - Auxiliary tone, Auxiliary note
Återställningstecken - Natural
Åttondelsnot - Eight note (amerikanska), Quaver (brittiska)
Åttondelspaus - Eighth rest (amerikanska), Quaver rest (brittiska)

Ä
Äggshaker - Egg shaker

Ö
Ø (ackord) - Ø
Öppen not - Natural harmonic, Open note
Öppet ackord - Open position chord
Överblåsning - Overblowing
Överdubbning - Overdubbing
Överstigande - Augmented
Överton - Overtone
Övertonsserie - Harmonic series