Man använder normalt italienska som fackspråk när tempo, dynamik, stämning osv. ska anges, men på senare tid har särskilt fransmännen och tyskarna börjar använda sina egna modersmål när det gäller musikuttryck. På det stora hela, och i alla klassisk musik, används dock italienska ord. Listan innehåller därför framför allt italienska (it.), men också franska (fr.), tyska (ty.), grekiska (gr.) och latinska (lat.) ord. Klicka här för att ladda ner en A4-sida (som pdf-fil) med de vanligaste musikuttrycken.

Välj bokstav
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z

A
A, Al, Al', All', Alla (it.) - för, i med, på, efter, fram till.
A ballata (it.) - i balladstil.
A battuta (it.) - i takt.
Abbandonatamente (it.) - hängivet, innerligt.
Abbadono, con (it.) - med hängivelse.
A bene placito (it.) - efter gottfinnande (vanligtvis ganska sakta).
A cantabile (it.) - sjungande.
A capriccio (it.) - nyckfullt, efter behag.
Accelerando (it.) - tilltagande i hastighet, ilande.
Acuta (lat.) - skarpt klingande orgelstämma.
Adagietto (it.) - lite snabbare än Adagio.
Adagio (it.) - långsamt.
Adagissimo (it.) - ytterst långsamt.
À deux mains (fr.) - för två händer.
Ad libitum, Ad lib. (lat.) - efter behag. Indikerar frihet med tex. tempo och dynamik.
A due (it.) - för två, tex. A due voici: för två stämmor.
Adirato (it.) - våldsamt, häftigt.
Affabile (it.) - tillmötesgående, insmickrande, älskvärt, vänligt.
Affannato (it.) - bedrövat, andlöst.
Affetto (it.) – känsla, lidelse.
Affettuoso (it.) - känslosamt, lidelsefullt.
Affretando (it.) - ilande, med stigande hastighet.
Affretato (it.) – snabbare, med stigande tempo.
Affretoso (it.) - ilande, med stigande hastighet.
Agevole (it.) - lätt, behagligt, med lätthet i framförandet.
Agile, Agilemente (it.) - lätt, rörligt.
Agité (fr.) - livligt.
Agitato (it.) - häftigt, rörligt, upphetsat.
Agli (it.) - med, som.
Aise (fr.) - med lätthet.
Al, Al' (it.) - för, i, med, på, efter, fram till.
Al fine (it.) - till slutet.
Alla (it) - med, som.
Alla breve (it.) - beteckning för en 2/4- eller 4/4-takt där halvnoten tar upp en hel takt.
All'antico (it.) - gammaldags.
Alla marcia (it.) - marschaktigt, med marschrytm.
Allant (fr.) - kvickt.
Alla polacca (it.) - på polskt vis.
Allargando (it.) - bredare, i lugnare tempo.
Alla russe (it.) - på ryskt vis.
Alla tedesca (it.) - på tyskt vis.
Alla turca (it.) - på turkiskt vis.
Alla zingara (it.) - i zigenarstil.
Alle (ty.) - alla, dvs. hela orkestern. It.: fram till.
Allegramente (it.) - livligt, muntert, glatt, raskt.
Allegretto (it.) - ganska snabbt tempo, men inte så snabbt som Allegro.
Allegrissimo (it.) - väldigt snabbt.
Allegro (it.) - snabbt (den vanligaste beteckningen för snabbt tempo).
Allegro moderato (it.) - måttligt snabbt.
Allentando (it.) - avtagande tempo.
Allentamente (it.) - avtagande tempo.
Allo (it.) - förkortning för Allegro.
Al loco (it.) - tillbaka till den noterade tonhöjden efter spel i oktaven.
All' ottava, All'8va (it.) - spelas en oktav högre än noterat.
All' unisono (it.) - enstämmigt.
Al piacere (it.) - efter behag.
Al segno (it.) - till tecknet (stycket tas om tills man når ett särskilt tecken).
Alternativo (it.) - växlande.
Altra volta (it.) - en gång till.
Amabile (it.) - älskvärt, graciöst, milt.
Amarevole, Amarezza (it.) - bittert, med bitterhet.
Amaro (it.) - bittert, med bitterhet.
Amore, con (it.) - med hängivelse, med ömhet, med kärlek.
Amorevole, Amorevolmente (it.) - hjärtligt, innerligt, med kärlek.
Amoroso, Amorosamente (it.) - hjärtligt, innerligt, med kärlek.
Ancora (it.) - igen, omtagning.
Andante (it.) – lugnt tempo, jämnt gående tempo.
Andantino (it.) - lite snabbare än Andante, men långsammare än Allegretto.
Angoscioso (it.) - sorgfullt.
Anima, con (it.) - själ, med själ.
Animando, Animandosi (it.) - med stigande tempo.
Animato (it.) - friskt, livligt, rörligt.
Animé (fr.) - livligt, besjälat.
Animoso (it.) - eldigt, käckt.
A piacere (it.) - efter behag.
Appassionato (it.) - lidelsefullt.
Appena (it.) - nästan.
À quatre mains (it.) - fyrhänt.
A quattro voci (it.) - fyrstämmigt.
Ardente (it.) - eldigt, glödande.
Arditamente (it.) - käckt, friskt, virtuost.
Ardito (it.) - käckt, friskt, virtuost.
Ardore (it.) – lyriskt.
Arpeggio, Arp. (it.) - ackordtonerna bryts, dvs. spelas efter varandra.
Assai (it.) - mycket (används ofta i samband med tempoangivelser).
Assoluto (it.) - obundet, fritt.
A tempo (it.) - tillbaka till tidigare tempo, det ursprungliga tempot återupptas.
Attacca (it.) - vidare utan avbrott eller paus.
A vista (it.) - med synen. Spela (sjung) a vista = spela (sjung) från noterna.


B
Barbaro (it.) - barbariskt, vilt.
Bassa (it.) - djupt. Ottava bassa (8va bassa) = noterna ska spelas en oktav lägre.
Bassa voce(it.) - med svag röst, dvs. Piano.
Basso continuo (it.) - generalbas (gammalt notationssystem).
Basso ostinato (it.) - ihållande bas (kort bastema som ständigt upprepas).
Battuta (it.) - taktslag.
Ben, Bene (it.) - bra. I sammanhang som bene barcato, dvs. bra markerat.
Bis (lat.) - två gånger.
Bisbigliando (it.) - begrepp som särskilt används inom harpspel som beteckning för tremolo.
Bizzaremente (it.) - på ett nyckfullt sätt.
Bocca chiusa (it.) - stängd mun (sånganvisning för nynnande på 'm'-ljud).
Bocca ridente (it.) - anger att det ska sjungas med leende läppar.
Bouche fermée (fr.) - stängd mun (sånganvisning för nynnande på 'm'-ljud).
Bravura (it.), Bravure (fr.), con - djärvt, virtuost.
Bref (fr.) - kort.
Breve (it.) - kort.
Brillante (it.) - med glans, strålande, glimrande.
Brio, con (it.) - eld, eldigt.


C
Cadenza (it.) - improvisation.
Cadenzato (it.) - taktfast.
Calando (it.) - avtagande både i styrka och tempo (som diminuendo).
Calmando (it.) - lugnande, lugnt.
Calmato (it.) - lugnt.
Calme (fr.) - lugnt.
Calore, con (it.) - med varmt uttryck.
Canto (it.) - sång, visa, också om melodistämma.
Cantabile, Cantando (it.) - sjungande, sångbart, sångliknande.
Capo (it.) - huvud, början. Da capo = börja om från början.
Capriccio (it.) - nyckfullt, lätt og skämtsamt.
Cappriccioso, Capriocciosammente (it.) - nyckfullt.
Carezzando (it.) - ömt, insmickrande.
Carezzevole(it.) - ömt, insmickrande.
Céder (fr.) - lugnare, lägre tempo.
Cédez (fr.) - håll tillbaka, med lugnare tempo.
Celere (it.) - snabbt.
Chantant (fr.) - sjungande.
Chiaramente, Chiarezza (it.) - klart, tydligt.
Chiave (it.) - klav.
Chiuso, Chiusa (it.) - ord använt i samband med dämpteknik, se: bocca chiusa.
Clavis (lat.) - tangent.
Clef (fr.) - klav.
Coda (it.) - svans, avslutningsled i en sats.
Col, Coll', Colla (it.) - med. Col arco = med stråken.
Colla parte (it.) - anger att ackompanjemanget ska följa solostämman noggrant.
Con (it.) - med.
Come (it.), Comme (fr.) - som.
Come prima (it.) - som första gången.
Commodo, Comodamente (it.) - bekvämt, makligt, måttligt.
Concitato (it.) - häftigt, rörligt, upphetsat.
Continuo (it.) - generalbas (gammalt notationssystem).
Contrarium, per motum (lat.) - i motrörelse.
Coperto (it.) - täckt, tilltäppt (ses främst i slagverkssammanhang).
Corda vuota (it.) - lös sträng.
Crescendo, Cresc. (it.) - tilltagande styrka, växande.


D
Da, Dal, D´all, Dalla, Dalle, Dallo (it.) - från. Dal segno = från tecknet.
Da capo, D.C. (it.) - från början (det ska upprepas från början till slutet).
Da capo al fine (it.) - omtagning från början till slutet.
Dal segno (it.) - tas om från dal segno-tecknet.
D.C. (it.) - förkortning för Da capo.
Debile (it.), Débile (fr.) – svagt.
Decidé (fr.), Decido (it.) – bestämt.
Decisamente (it.) – bestämt, resolut, beslutsamt.
Deciso (it.) – bestämt, resolut, beslutsamt.
Decrendo, Decresc. (it.) - avtagande i styrka.
Dehors (fr.) - framträdande, framhävt.
Del, Dell´, Della, Delle, Dello (it.) - från, av, med.
Deliberato (it.) - beslutsamt, överlagt.
Delicamente (it.)- smakfullt, utsökt, delikat, med finess.
Delicato (it.) - smakfullt, utsökt, delikat, med finess.
Delicatezza (it.) - med delikatess.
Délié (fr.) - 1) åtskilt, motsatsen till legato. 2) fritt.
Dessous (fr.) - under.
Destra, Destro (it.) - höger. Mano destra: höger hand.
Determinato (it.) - bestämt, beslutsamt.
Devoto (it.) - fromt, hängivet.
Devozione (it.) - fromhet, hängivenhet.
Di (it.) - från, av, med, till (syns i otaliga sammanhang).
Diluendo (it.) – döende. Beteckning för kraftigt diminuendo.
Diminuendo, Dim. (it.) - avtagande i styrka.
Distinto (it.) - tydligt, distinkt.
Divisi (it.) - var för sig.
Divoto, Divotamente (it.) - fromt, hängivet.
Divozione (it.) - fromhet, hängivenhet.
Dolendo (it.) - smärtsamt, klagande.
Dolente (it.) - smärtsamt, klagande.
Dolce (it.) - mjukt, milt, sött.
Dolcezza (it.) - med sötma.
Dolcissimo (it.) - så milt som möjligt.
Dolente (it.) – klagande.
Dolore, con (it.) - med smärta, bedrövat, sorgfullt.
Doloroso (it.) - smärtsamt, sorgfullt.
Doppio (it.) - dubbelt.
Dopo (it.) - efter, sedan.
Doucement (fr.) - varsamt, mjukt.
Douloureux (fr.) - smärtsamt, sorgmodigt.
Doux (fr.) - milt.
Droite (fr.) - höger. Main droite: höger hand.
D.S. (it.) - förkortning för Dal segno.
Due (it.) - två.
Due corde (it.) - på två strängar.
Due voci (it.) - tvåstämmigt.
Due volte (it.) - två gånger.
Duo (lat.) - komposition för två olika instrument.
Duolo, con (it.) - med smärtfullt uttryck.
Duramente (it.) - hårt.


E
Effettuoso (it.) - verkningsfullt.
Eguale (it.) - likartat.
Élargissant (fr.) - i gradvist lägre tempo.
Emporté (fr.) - häftigt.
Enchainez (fr.) - låt satserna följa varandra utan uppehåll.
Encore (it.) - igen.
Energico (it.) - kraftfullt och bestämt.
Eroico, Eroica (gr.) – kraftfullt och hjältemodigt.
Esercizio (it.) - "övningsstycke", etyd.
Espirando (it.) - döende.
Espressione, Espressivo, Espr. (it.) – uttrycksfullt, känslosamt.
Estinguendo (it.) - utslocknande (blir extremt svagt)
Estinto (it.) - utsläckt, nästan ohörligt.
Estompé (fr.) - suddigt.
Estribillo (it.) - refräng.
Etouffé (fr.) - dämpat (särskilt om trum- eller pukslag).
Étouffoir (fr.) - dämpa.
Expressivo (it.) - uttrycksfullt, känslosamt.


F
f (it.) - förkortning för Forte = starkt.
Facile, Facilement (fr.) - lätt, enkelt, utan svårighet, lätt att utföra.
Fantastico (it.), Fantastique (fr.) - fantastiskt, storslaget.
Fastoso (it.) – präktigt, pompöst.
Favori (it.) - föredragen, populär.
Feierlich (ty.) - festligt.
Fermezza (it.) - med fasthet.
Fern (ty.) - borta, avsides.
Feroce (it.) - häftigt, stormande, vilt, lidelsefullt.
Festivo, Festivamente, Festoso (it.) - pompöst, festligt.
ff (it.) - förkortning för Fortissimo = mycket starkt.
fff (it.) - förkortning för Forte fortissimo = så starkt som möjligt.
Fiacco (it.) – svagt, trött, matt.
Fiero, Fieramente (it.) - häftigt, vilt, stolt, våldsamt.
Fin (fr.) - avslut, slut.
Fine (it.) – avslut, slut.
Finito (it.) - avslutat.
Flatteusement (fr.) - insmickrande.
Flautando, Flautato (it.) - dra stråken över fingerbrädan.
Flebile, Flebilemente (it.) – klagande, melankoliskt.
Flessibile (it.) - flexibelt, smidigt.
Fliessand (ty.) – flytande.
Flou (it.) - oklart, dimmigt.
Fondu (it.) - sammansmält.
Forte, f (it.) - starkt.
Forte fortissimo, fff (it.) - så starkt som möjligt.
Fortepiano, fp (it.) - starkt och strax därpå svagt.
Fortissimo, ff (it.) - mycket starkt.
Forza, con (it.) - styrka, starkt.
Forzando, Forzato (it.) – kraftig framhävning av en enstaka ton eller ackord.
fp (it.) - förkortning för Fortepiano = starkt och strax därpå svagt.
Fresco (it.) - friskt, muntert, livligt.
Fretta, Frettando (it.) - hastigt, jagande.
Fröhlich (ty.) – muntert, glatt.
Funèbre (fr.), Funebre (it.) - sorgligt, tex. Marche Funèbre: sorgemarsch.
Fugato (it.) – fuga-aktigt.
Fuoco (it.) - eldigt, med eld.
Furioso, Furibondo (it.) - rasande, vilt, stormigt.
fz (it.) - förkortning för Forzando = kraftig framhävning av en enskild ton eller akkord.


G
Gai, Gaiement (fr.) - muntert, livligt.
Gauche (fr.) - vänster. Main gauche: vänster hand.
Garbato (it.) - med charm, älskvärt.
Gehend (ty.) – gående.
Gentile (it.) – älskvärt, vänligt.
Gettato (it.) - kastat, med ett kast.
Giocoso, Giocondo (it.) - skämtsamt, muntert, lustigt.
Gioia, Gioja (it.) - glädje.
Giubiloso (it.) - jublande.
Giusto (it.) – passande, precist, riktigt, normalt tempo.
Gliss (it.) - förkortning för Glissando = lätt glidande.
Glissando, Gliss (it.), Glisser, Gkissant (fr.) - lätt glidande.
Gracile (it.) - svagt, försiktigt.
Gradatamente (it.) - gradvist.
Gradavole (it.) – behagligt.
Gran (it.) - stor.
Grand (fr.) - stor.
Grandezza (it.) - värdighet, med storhet.
Grandioso (it.) - majestätiskt, storslaget.
Grave (it. og fr.) - tungt, allvarligt, mycket långsamt tempo.
Gravità (it.) - tyngd, allvarligt.
Grazia, Grazioso, Graziosamente (it.) - graciöst.
Guerriero, Guerriera (it.) - krigiskt.
Gusto, Gustoso (it.) - med smak, med stil.


H
Heiter (ty.) - muntert.
Héroïque (fr.), Heroish (ty.) - heroiskt, hjältemodigt.


I
Imitando (it.) - efterliknande.
Impetuoso (it.) - häftigt, våldsamt, framstormande.
Incalcando (it.) - stigande volym och tempo.
Incalzando (it.) - framåtdrivande, pressande tempo, pressat.
Incisif (fr.) - skarpt, bitande.
Incisive (fr.) - skarpt, bitande.
Indeciso (it.) vagt, obeslutsamt.
Infernale (it.) - infernaliskt, djävulskt.
Infinito (it.) - obegränsat, oändligt.
Inganno (it.) - bedräglig kadens.
Inglese (it.) - engelsk.
In modo di (it.) - i stil med.
Innig (ty.) – innerligt.
Innocente (it.) - oskyldigt, naturligt, naivt.
Inquieto (it.) - oroligt.
Insensibile (fr.) – okänslosamt.
Insieme (it.) - tillsammans, samtidigt.
Ira (it.) - hetsigt, med vrede.
Irresoluto (it.) - obeslutsamt, obestämt.
Istesso (it.) - samma. L'istesso tempo = samma tempo.


J
Jocoso (it.) - skämtande, lustigt.
Jubiloso (it.) - jublande.


K
Klagend (ty.) - klagande.


L
Lacrimoso (it.) - klagande, gråtande.
Lagrimoso (it.) - klagande, gråtande.
Laisser (fr.) - låt tempot vila.
Lamentabile, Lamentoso, Lamentando (it.) - vemodigt, sorgfullt, klagande.
Lancio (it.) - med flykt.
Languendo (it.) – smäktande, sentimentalt.
Largamente, Largamento, Languemente (it.) – brett.
Largando - bredare.
Larghetto (it.) – mildare och lättare karaktär än Largo. Långsammare än Adagio.
Largo (it.) - väldigt långsamt och brett, allvarligt.
Lebendig (ty.) – levande, livfullt.
Leg. (it.) - förkortning för Legato = sammanbundet.
Legato, Leg. (it.) – sammanbundet (tonerna spelas sammanbundna utan uppehåll).
Léger, Légère (fr.) - lätt.
Legg. (it.) - förkortning för Leggiero.
Leggiardro (it.) - lätt, graciöst.
Leggieremente (it.) - otvingat, lätt, pärlande.
Leggiero, Legg. (it.) - med en lätt och otvingad ansats.
Legno (it.) - trä. Bacchetta di legno = använd trumstockar av trä.
Lentando (it.) - tvekande, gradvist långsammare.
Lento, Lent, Lente (it.) - långsamt.
Lib. (lat.) - förkortning för Libitum (efter behag).
Liberamente (it.) - fritt.
Libitum, Lib., Ad lib. (lat.) - efter behag.
Lié, Liée (fr.) - sammanbundet. Tonerna spelas sammenhängande utan uppehåll.
Lieto (it.) – muntert, glatt, lätt.
Lieve (it.) – lätt.
Lirico, Lirica (it.) - lyriskt, känslosamt.
Liscio, Liscia (it.) - glatt.
L'istesso tempo (it.) - samma tempo, i samma takt, trots taktskifte.
Loco (it.) - som noterat, tex upphävning av All'ottava.
Loin, Lointain (it.) - borta.
Lontano (it.) - med karaktär och/eller klang som från långt avstånd.
Lugubre (it.) - sorgligt, dystert, klagande.
Lunga, Lungo (it.) - långt.
Lusingando (it.) - insmickrande.
Luttoso (it.) - sorgmodigt, ledset.
Luttuoso (it.) - sorgmodigt, ledset.


M
m. - förkortning för Mano (it.) = hand och Main (fr.) = hand.
Ma (it.) - men.
Ma non troppo (it.) - men inte för mycket.
Macabre (it.) - dystert, makabert, mörkt.
Maestoso (it.) – majestätiskt, pompöst.
Maestro (it.) - mästare.
Maggiore (it.) - dur.
Main (fr.) - hand. Main droite = höger hand.
Mais (fr.) - men. Modéré mais sans lenteur = moderat men utan släpning.
Majeur (fr.) - dur.
Malinconica, Malinconico (it.) - melankoliskt, tungsint.
Mancando, Mancante (it.) - avtagande både i styrka och tempo.
Mano (it.) - hand. Mano destre = höger hand. Mano sinistra = vänster hand.
Manis (it.) - händer.
Marcando, Marcato (it.) - stött, markerat, accentuerat (dvs. varje ton ska framhävas).
Marcia (it.) - marsch. Alla marcia = marschkaraktär.
Martelé (fr.), Martellato, Martellando (it.) - hamrat, kraftigt anslag.
Marziale (it.) – krigiskt, ibland också marschaktigt.
M.D. - förkortning för Mano destra (it.) och Main droite (fr.) = höger hand.
Medesimo (it.) - samma. Medisimo tempo = samma tempo.
Melancolico (it.) - melankoliskt, tungsint.
Même (fr.) - samma. Même mouvement = samma tempo.
Meno (it.) - mindre. Meno mosso = mindre livligt.
Meno mosso (it.) - mindre livligt, mindre rörligt.
Messa di voce (it.) - ett gradvist crescendo följt av ett decrescendo på en uthållen ton.
Mesto (it.) – sorgligt, sorgmodigt.
Mettere (it.) - sätta, sätta på, tex. en dämpning.
Mettre, Mettez (fr.) - sätta, sätta på, tex. en dämpning.
Mezza, Mezzo (it.) - halv.
Mezza voce (it.) - med halv röststyrka.
Mezzoforte, mf (it.) - halvstarkt.
Mezzopiano, mp (it.) - halvsvagt.
mf (it.) - förkortning för Mezzoforte = halvstarkt.
Minaccioso (it.) - hotande.
Mineur (fr.) - moll.
Minore (it.) - moll.
Misterioso (it.) - mystiskt, hemlighetsfullt.
Misura (it.) - takt.
Mobile (fr.) - rörligt.
Moderato (it.) - behärskat tempo, mellan Allegro och Allegretto.
Modéré (fr.) - måttligt.
Modo (it.) - 1) sätt, stil. 2) modus, skala, tonart.
Moltié (fr.) - hälften. Le moltié plus lent = hälften så snabbt.
Molto (it.) - mycket.
Morendo (it.) - tvekande, döende.
Morbido (it.) - mjukt, milt.
Morceau (fr.) - musikstycke, verk.
Mosso (it.) - rörligt, livligt.
Moto, con (it.) - rörelse, med rörelse.
Mouvement (fr.) - tempo, rörelse.
Movimento (it.) - tempo, rörelse.
mp (it.) - förkortning för Mezzopiano = halvsvagt.
M.S. (it.) - förkortning för Mano sinistra = vänster hand.
Muta (lat.) - en instruktion om byte av instrument eller stämning.


N
Napolitana (it.) - betcknar som del av en titel ett musikstycke i folklig stil.
Narrante (it.) - berättande.
Negli (it.) - i, på.
Negligente, Negligentemente (it.) - oaktsamt.
Nei, Nel, Nello, Nella, Nell', Nelle (it.) - i.
Niente (it.) - ingenting. Diminuendo al niente = svagare till ingenting.
Nobile, Nobilmente (it.) - ädelt.
Non (it., fr.) - inte. Non tanto = inte så mycket. Non troppo = inte för mycket.
Nota (lat.) - not.
Nouva, Nouvo (it.) - ny.


O
O, Od (it.) – eller.
Obligato, obbligato (it.) - en instrumentstämma som inte får utelämnas.
Ogni (it.) - alla.
Ondeggiando, Ondeggiamento (it.) - vaggande, böljande.
Ongarese (it.) - ungersk.
Ossia (it.) – eller också. Anger fritt val mellan två spelsätt.
Ostinato (it.) - pågående (används om ständigt upprepad figur, tex. i basen).
Ôter, Ôtez (fr.) - ta bort.
Ottava, 8va (it.) - skrivet över/under noten = noten ska spelas en oktav högre/lägre än noterat.
Ovvero (it.) - eller.


P
p (it.) - förkortning för Piano = svagt.
pp (it.) förkortning för Pianissimo = mycket svagt.
ppp (it.) - förkortning för Piano pianissimo = så svagt som möjligt.
Pacato (it.) - lugnt.
Parlando, Parlante (it.) – talande, med talande uttryck.
Pas (fr.) - betyder både inte och steg.
Passione, Passionato, Pass (it.) – lidelsefullt, passionerat.
Pastorale (it.) - lantligt, idylliskt.
Pastoso (it.) – mjukt, milt.
Patetico (it.) - känslosamt, högtidligt.
Pathétique (fr.) - känslosamt, högtidligt.
Perdendo, Perdendosi (it.) - döende, med avtagande styrka.
Pesante (it.), Pesant (fr.) – tungt, med vikt och bredd.
Petit, Petite (fr.) - liten.
Peu (fr.) - lite.
Pezzo (it.) - stycke, komposition.
pf (it.) - förkortning för Poco forte = inte för starkt (mellan mf och p).
Piacere (it.) - nöje, behag. A piacere = efter behag.
Piacevole (it.) – behagligt, älskvärt.
Piangendo, Piagente (it.) - gråtande, klagande.
Pianissimo, pp (it.) - mycket svagt.
Piano, p (it.) - svagt.
Piano pianissim, ppp (it.) - så svagt som möjligt.
Piccola, Piccolo (it.) - liten.
Pièce (fr.) - stycke, komposition.
Piena, Pieno (it.) - full, fullständigt.
Pietoso (it.) – medlidande, medkänsla, högtidsfullt, fromt.
Pittoresque (fr.) - bildligt.
Più (it.) - mer. Più mosso = mer rörligt.
Pizzicato (it.) - knäppa (skapa toner på stränginstrument med knäppning).
Placido (it.) – lugnt, stillsamt.
Placito (it.) - används i a bene placito; efter behag.
Plainte (fr.) - klagan, klagosång.
Plaisanterie (fr.) - skämt, bagatell.
Plaque (fr.) – tonerna i ett ackord spelas samtidigt.
Plein, Pleine (fr.) - full, hel.
Pleno (it.) - full.
Plus (fr.) - mer. Plus forte = kraftigare.
Pochetto (it.) - lite grann.
Pochissimo (it.) - så lite som möjligt.
Poco, Poco a poco (it.) - lite, mindre och mindre.
Poi (it.) – därefter, senare.
Point d'orgue (fr.) - orgelpunkt.
Pomposo (it.) - pompöst, glansfullt, högtidligt, storslaget.
Ponticello (it.) - stallet på ett stränginstrument, dvs. den träanordning som lyfter upp strängarna över brädan på instrumentet.
Portamento (it.) - för stråk och sångare en snabb glidning mellan två toner.
Portato (it.) – varje enskild ton slås lätt an, även om tonerna är sammanbundna (ett mellanting mellan staccato och legato).
Possibile (fr.) - om möjligt, möjligt.
Pour (fr.) - för. Pour piano = för piano.
Poussé (fr.) - uppstråk.
Precedente (it.) - föregående, tidigare. Tempo precedente = föregående tempo.
Precipitanto (it.) - ilande, framåtjagande, plötsligt snabbare.
Premier (fr.) - första.
Près (fr.) - nära. Près de la touche = nära greppbrädan.
Prês de la table (fr.) - nära instrumentkroppen.
Presque (fr.) - nästan.
Pressando, Pressante (it.) - ilande.
Prestissimo (it.) - väldigt snabbt.
Presto (it.) snabbt (snabbare än Allegro).
Prima (lat.) - först, första. Prima volta = första gången.
Prima vista (lat.) - från noterna.
Primo (it.) - första.
Principale (lat.) - förande instrumentalstämma.
Pronto (it.) - snabbt, livligt.
Pronunziato (it.) - tydligt, markerat.
A punta d'arco (it.) - med stråkspetsen.


Q
Quasi (it.) - som, efterliknande.
Quatre (fr.), Quattro (it.) - fyra. À quatre mains = fyrhändigt.
Questa, Questo (it.) – denna.
Quieto (it.) – stillsamt, lugnt, lågmält.
Quietissimo (it.) – mycket lugnt.


R
Rabbia (it.) - rasande.
Raddolcendo (it.) - lugnande.
Ralentir (fr.) - ta ner farten, som ritardando.
Rallentando, Rall. (it.) - med avtagande hastighet.
Rapido (it.) - raskt, kvickt, fort.
Rattenando, Rattenuto (it.) - tillbakahållet, långsammare.
Rauschend (ty.) – brusande, susande.
Ravviando (it.) - återigen livligare.
Ravvivante (it.) - livgivande.
Religioso (it.) – andäktigt, fromt.
Rep. (it.) - förkortning för Repetizione = repetition, upprepning.
Repetizione (it.) - repetition, upprepning. Tex. senza repetizione; utan repetition.
Replica (it.) - upprepning.
Retarder, Retardando (it.) - sänka, göra långsammare (som ritardando).
Retenu (it.) - långsammare, tillbakahållet.
Rêverie (fr.) - drömmande.
rf, rfz (it.) - förkortning för Rinforzando = starkare och starkare.
Riduzione (it.) - reduktion.
Rigoroso (it.) - taktfast, strängt, precis i tempo.
Replica, Senza replica (it.) - upprepning, utan upprepning.
Rilasciando (it.) - avslappnande, gradvist avtagande i tempo.
Rinforzando (it.) – starkare och starkare (över ett mindre antal takter än Crescendo).
Ripieno (it.) - fullt ockuperat.
Riposato (it.) - utvilat.
Riprendere (fr.) - återuppta (det gamla tempot).
Ripresa (it.) - upprepning, repris.
Risoluto (it.) – beslutsamt, resolut.
Ristringendo (it.) - strama åt tempot.
Risvegliato (it.) - åter i livligt tempo efter ett långsammare avsnitt.
Ritardando, rit., ritard. (it.) - gradvist långsammare tempo.
Ritenente (it.) - tillbakahållet.
Ritenuto (it.) - plötsligt långsammare, tillbakahållet.
Ritmico (it.) - rytmiskt.
Ritmo (it.) - rytm.
Ritornare (it.) - återvända.
Rovescio (it.) - baklänges.
Rubato (it.) - fritt tempo, tempot kan ändras efter behag.
Russa (it.) - rysk. Alla russa = i rysk stil.
Rustico (it.) - lantligt, folkligt, rustikt.


S
Saltando (it.) - hoppande stråke, så att stråkhåren lämnar strängarna efter varje not.
Saltato (it.) - hoppande stråke, så att stråkhåren lämnar strängarna efter varje not.
Saltellato (it.) - hoppande.
Sans (fr.) - uten. Sans pédale = utan pedal.
Sautillé (fr.) - stråktekniskt uttryck för lätt hoppande stråk (mindre åtskilt än Saltando).
Scemando, Scenando (it.) - avtagande.
Scherzando (it.) – skämtsamt, muntert.
Schleppend (ty.) - släpande.
Sciolto (it.) - löst, otvunget. Också i betydelsen obundet.
Scorrende, Scorrevolo (it.) - löpande, strömmande.
Se(it.) - om. Se piace = om så önskas.
Sec, Secco (it.) – torrt, kort.
Secondo, Seconda, Secondi, Seconde (it.) - andra.
Segno (it.) tecken. Jämför Al segno.
Segue (it.) - följer, går vidare.
Semplice (it.) – enkelt, okonstlat.
Sempre (it.) - hela tiden, alltid.
Sensibile (it.) känslosamt.
Sentimento (it.) - känsla.
Sentito (it.) - uttrycksfullt.
Senza (it.) - utan. Senza sordino = utan dämpning.
Sereno (it.) – klart, ljust, lugnt.
Sérieux, Sérieuse (fr.) - allvarligt.
Serio (it.) – allvarligt, seriöst, högtidligt.
Serioso (it.) - allvarligt, högtidligt.
Serrez (fr.) - öka tempot, dvs. Accelerando.
Seufzend (ty.) – suckande.
Seul, Seule (fr.) - ensam, solo.
sf (it.) - förkortning för Sforzando = starkt betonat.
Sfogato (it.) - obegränsat, inte tillbakahållet, fritt strömmande.
Sforzando, sf, Sforzato (it.) - starkt betonat.
sfp (it.) - Sforzando piano = plötslig kraftig markering följd av ett plötsligt piano.
sfz (it.) - förkortning för Sforzando = starkt betonat.
Silence (fr.) - paus, tystnad.
Simile, Simili (it.) - på samma sätt, likadant.
Simplice (it.) – enkelt, okonstlat.
Sinistra (it.) - vänster. Mano sinistra = vänster hand.
Sinistro (it.) - 1) hemskt, hotande. 2) maskulinum av Sinistra.
Sino, Sin' (it.) - tills.
Slancio (it.) - med fart.
Slargando (it.) - bli bredare.
Slentando (it.) - tvekande, gradvist långsammare.
Smanioso (it.) - rasande, lidelsefullt.
Smorzando (it.) - döende, dämpande.
Snello (it.) - kvickt.
Soave (it.) - sött, milt, älskvärt, insmickrande.
Solemnis, Solennis (it.) - högtidligt.
Sollecitando (it.) - accelererande, pådrivande.
Solenne (it.) - allvarligt.
Solo (it.) - ensam.
Sonnoramente (it.) - klangfullt, harmoniskt.
Sonore, Sonoro (it.) - klangfullt, harmoniskt.
Sopra, Come sopra (it.) - ovanför, som ovanför.
Sordamente (it.) - dämpat.
Sordina, Sordini, Sordino (it.) - dämpat.
Sordo (it.) - dämpa.
Sospirando (it.) - uthållet, suckande.
Sostenuto (it.) - tillbakahållet, lugnt.
Sotto (it.) - dämpat. Sotto voce = med halv röst.
Souple (it.) - smidigt, behändigt.
Sourd, Sourde (fr.) - dämpat.
Sourdine (fr.) - dämpning.
Soutenu (fr.) - ihållande, uthållet, buret.
Spianato (it.) - jämnt flytande.
Spiaccato (it.) - klart åtskilda noter, närmast hoppande.
Spirituoso, con (it.) - roligt, kvickt, livfullt.
Sprechend (ty.) – talande.
Sprigend (ty.) – hoppande, lätt.
Stacc. (it.) - förkortning för Staccato = korta, tydligt åtskilda toner.
Staccare (it.) - används i Staccare il tempo = börja i ursprungstempot.
Staccato, Stacc. (it.) - korta, tydligt åtskilda toner.
Stendendo, Stantanto (it.) - släpande, besvärat, bli långsammare.
Sterbend (ty.) – döende.
Steso - långsamt.
Stesso, Steea, Stessi, Stesse (it.) - samma.
Stinguendo (it.) - utslocknande, som gradvist slocknar (blir extremt svagt)
Strasciando (it.) – släpande.
Stravagente (it.) - fantastiskt.
Strepitoso (it.) - bullrande.
Stretto, Stretta (it.) - tätt, snävt.
Stringendo (it.) - framåtdrivande, med ökat tempo, intensivering.
Strisciando (it.) - kromatiskt glidande.
Su (it.) - på, omkring. Su tasti neri = på de svarta tangenterna.
Sul ponticello (it.) - spela nära stallet (på stränginstrument), för att på så sätt uppnå en särskilt klang.
Stürmend (ty.) – stormande.
Suavo (it.) - milt, mjukt, älskvärt.
Subitement (it.) - plötsligt.
Subito (it.) - ögonblickligen, överraskande, plötsligt.
Suffocato (it.) - dämpat, undertryckt.
Sugli (it.) - på, omkring. Sugli tasti neri = på de svarta tangenterna.
Sui (it.) - på, omkring. Sui tasti neri = på de svarta tangenterna.
Sul, Sulla, Sulle, Sullo (it.) - på, omkring.
Sur (fr.) - på, över, omkring.
Sussurando (it.) - viskande, susande.
Svegliando, Svegliato (it.) - muntert, piggt, friskt.
Svelto (it.) - muntert, piggt, friskt.


T
Tacet, Tac (it.) - stilla, en stämma i orkestern er tyst.
Tanto (it.) - så mycket.
Tardamente (it.) - tvekande, långsamt.
Tardo (it.) – tvekande, långsamt.
Tasto (it.) - tangent.
Tasto solo (it.) - basstämman ska spelas utan ackord (vid generalbas).
Tempesta (it.) - storm, oväder.
Tempestoso (it.) - stormande.
Tempo (it.) - tid, takt.
Tempo giusto (it.) - tempot avgörs av styckets karaktär.
Tempo maggiore (it.) - alla breve.
Ten. (it.) - förkortning för Tenuto = uthållet, buret.
Tenendo (it.) - uthållande.
Teneramente (it.) – känsligt, ömt.
Tenuto, Ten. (it.) - uthållet, buret.
Timorosa, Timoroso (it.) - ängsligt, försiktigt.
Tiré, Tirez, Tirer (fr.) - nedstråk.
Tomultuoso (it.) - stormfullt.
Tosto (it.) – hastigt.
tr (it.) - Drill (snabb växling mellan en ton och dess över- eller underliggande grannton).
Tranquillamente, Tranquillo (it.) - lugnt.
Trascinando (it.) – släpande.
Trattare (it.) - bearbeta, behandla.
Tratto (it.) - utsträckt, släpande.
Trattenuto (it.) – tillbakahållet.
Tre (it.) - tre. Tre voci = trestämmigt.
Tremblement (fr.) - fransk beteckning för drill. Se tr.
Tremolo, Tremolando (it.) - snabbt byte mellan två toner.
Très (fr.) - mycket.
Tria (lat.) - tre.
Trillo - (it.) Drill (snabb växling mellan en ton och dess över- eller underliggande grannton).
Trio (lat.) - musikstycke för tre personer.
Tristo (it.) - vemodigt.
Troppo (it.) - för mycket. Allegro ma non troppo = snabbt men inte för mycket.
t.s. (it.) - förkortning för Tasto solo.
Tutta la forza (it.) - med all kraft.
Tutti (it.) - alla, dvs. hela orkestern.


U
Umore (it.) - humor.
Un, Una, Uno (fr., it.) – en. Un poco = en smula.
Unisono (it.) - unisont (i enklang, det vill säga med samma melodi i alla stämmorna).
Unitamente (it.) - överensstämmelse.
Ut supra (lat.) - som ovanför.


V
v. (it.) - förkortning för Voce = röst, stämma.
Vacillando (it.) - flackande, vacklande.
Varieté (fr.) - omväxling.
Véhémente (fr.) - häftigt, våldsamt.
Velato (it.) - dämpat.
Veloce (it.) - snabbt, lätt.
Vezzoso (it.) - smäktande.
Vibrato (it.) - vibrerande.
Vibrer (fr.) - vibrera, klinga. Laisser vibrer = låt klinga.
Vif, Vive (fr.) - livlig, snabb.
Vigoro (it.) - med kraft.
Vigoroso (it.) - kraftigt, beslutsamt, starkt.
Violento (it.) - våldsamt, häftigt.
Vite, Vitement (fr.) - snabbt. Au plus vite = så snabbt som möjligt.
Vivace (it.) – livligt, livfullt, snabbt.
Vivacissimo (it.) mycket livfullt, så livfullt som möjligt.
Vive (fr.) - livlig, snabb.
Vivente (it.) - livligt, livfullt, snabbt.
Vivo (it.) - friskt, livligt, snabbt (tempoangivelse).
Voce (it.) - röst, med rösten.
Voglia (it.) - vilja, lust.
Volante (it.) – flytande, flyktig, ilande.
Volti (it.) - vänd notbladet.
Volti subito (it.) - vänd notbladet fort.
Volubile (it.) - obeständigt, flyktigt.
V.S. (it.) - förkortning för volti subito = vänd notbladet fort.


Z
Zeloso (it.) - ivrigt.
Zoppo (it.) - haltande.