Notlära
I den här kategorin finns olika artiklar om notlära. Artiklarna är fördelade på tre menyer till vänster;

Notläsning
Artiklarna under den här menyn finns både i lätt version (lämpligt för nybörjare och ovana), och vanlig version (lämpligt för vana och professionella). De lätta versionerna av artiklarna kan nås genom att först klicka på artikelns namn och därefter klicka på undermenyvalet 'lätt version'. Om du inte på förhand vet något om notläsning rekommenderas det att du läser artiklarna i kronologisk ordning uppifrån och ner.

Fortsatt notläsning
Artiklarna under den här menyn är lite mer avancerade. De går igenom vissa mer specifika saker som inte är relevanta för alla - exempelvis är det nog främst gitarrister som har användning för artikeln om gitarrnotation.
Artikeln om oregelbundna norvärden finns i en lätt version, där bara trioler beskrivs.

Partiturtyper
De här artiklarna går igenom olika partiturtyper. De kan vara bra att veta en del om, till exempel om man ska arrangera eller analysera ett musikstycke. Pianosystemet är den partiturtyp som används oftast.