Notsystemet består av fem vågräta (not)linjer - noterna kan sättas antingen på eller mellan linjerna:


Noter kan också noteras utanför notsystemets fem linjer. Det görs genom att man använder så kallade hjälpstreck. Lägg märke till att noter utanför notsystemet, men som tangerar en av de yttre linjerna, inte behöver några hjälpstreck.

Ju högre upp noten sitter i notsystemet, desto högre är tonen (och desto längre till höger ligger den på pianot), och tvärtom; ju längre ner tonen sitter, desto lägre är den (och desto längre till vänster är den på pianot).