Oregelbundna notvärden (även kallade tuplets) är en beteckning för ett x antal notvärden som har samma utsträckning som ett annat antal av samma notvärden. Alla notvärden kan användas i en oregelbundet notvärde, så en oregelbundet notvärde kan till exempel vara tre åttondelar som spelas över en usträckning på två åttondelar (en fjärdedel) - i det fallet motsvarar notvärdena på varje åttondel alltså 1/3 av en fjärdedel - ett notvärde som annars inte vore möjligt att notera med de andra notvärden som vi känner till.


1. Notation
Oregelbundna notvärden kan noteras på flera olika sätt - de oftast använda varianterna visas här under. Talet ovanför eller under noterna visar hur stor gruppen med samlade noter är. I exemplet här under är talet alltså 3, eftersom det är tre lika notvärden som samlats.


2. Variationer
Oregelbundna notvärden kan både bindas samman, punkteras och ersättas av pauser - precis som de andra notvärdena kan:


Lägg märke till att åttondelspausen i den första takten inte har samma värde som en vanlig åttondelspaus, utan att den har ett värde som motsvarar notvärdet på den åttondelsnot som tagits bort.

Tonerna i en oregelbundet notvärde kan delas upp i mindre notvärden, som visas på bilden nedan, där några av åttondelarna har delats upp i två sextondelar.


Vidare kan två grupperingar av oregelbundna notvärden skrivas ihop, som på bilden nedan.


Gruppen oregelbundna notvärden som börjar på det andra taktslaget har fått sin mittersta åttondel ersatt av tre sextondelar. De tre sextondelarna ska alltså spelas över samma utsträckning som den åttondel de har ersatt. Rytmer som dessa är mycket komplicerade, och det krävs därför en stor portion tålamod för att lära sig spela dem ordentligt.

3. De olika oregelbundna notvärdena
De oregelbundna notvärdena har fått olika namn, efter hur stor den samlade gruppen av lika notvärden är. Eftersom oregelbundna notvärden där grupper på över 19 lika notvärden är samlade i praktiken i princip aldrig används, är det bara de oregelbundna notvärden med grupperingar av 2 till 19 lika notvärden som har fått namn. De 18 olika oregelbundna notvärdena beskrivs alla nedan (lägg märke till att deras namn är bildade utifrån intervallens namn). Trioler och duoler används ofta, medan man bara stöter på de andra notvärdena i enstaka fall. Varje oregelbundet notvärde kan utgå från olika notvärden, tex. fjärdedelstrioler, åttondelstrioler, sextondelstrioler, osv.

Duol: Beteckning för en grupp på två lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som tre av samma noterade notvärde:


Triol: Beteckning för en grupp på tre lika notvärden som tillsammans har samma usträckning som två av samma noterade notvärde. Lägg märke till att de två första åttondelarna i den näst sista triolen i exemplet nedan har bundits ihop, och att den mittersta åttondelen i den sista triolen har ersatts av två sextondelar.


Läs mer om trioler här.

Kvartol: Beteckning för en grupp på fyra lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som tre, sex (eller i sällsynta fall, fem) av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har kvartolerna samma utsträckning som sex av samma noterade notvärde.


Kvintol: Beteckning för en grupp på fem lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som fyra eller sex av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har kvintolerna samma utsträckning som fyra av samma noterade notvärde.


Sextol: Beteckning för en grupp på sex lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som fyra (eller mer sällsynt fem, sju) eller åtta av samma noterade notvärde. En sextol kan uppfattas som en 'dubbeltriol'. I exemplet nedan har sextolerna samma utsträckning som fyra av samma noterade notvärde.


Septol: Beteckning för en grupp på sju lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som fyra (eller mer sällsynt sex eller åtta) av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har septolerna samma utsträckning som fyra av samma noterade notvärde.


Oktol: Beteckning för en grupp på åtta lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som sex, sju, nio eller tolv av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har oktolerna samma utsträckning som tolv av samma noterade notvärde. Lägg märke till att de fyra sista trettioandradelarna i den sista oktoler är sammanbundna till två sextondelar.


Nonol: Beteckning för en grupp på nio lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som sex, åtta eller tio av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har nonolerna samma utsträckning som åtta av samma noterade notvärde.


Decimol: Betckning för en grupp på tio lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som sex, sju, åtta eller nio av samma noterade notvärde. I exemplet nedan har decimolerna samma utsträckning som åtta av samma noterade notvärde.


Undecimol: Beteckning för en grupp på elva lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Duodecimol: Beteckning för en grupp på tolv lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Tersdecimol: Beteckning för en grupp på tretton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Kvartdecimol: Beteckning för en grupp på fjorton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Kvintdecimol: Beteckning för en grupp på femton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Sextdecimol: Beteckning för en grupp på sexton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Septimdecimol: Beteckning för en grupp på sjutton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Oktavdecimol: Beteckning för en grupp på arton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Nondecimol: Beteckning för en grupp på nitton lika notvärden som tillsammans har samma utsträckning som åtta (eller i mycket sällsynta fall ett annat antal) av samma noterade notvärde.

Tuplets på över 19 lika notvärden:
Tuplets på över 19 notvärden används så sällan att de inte har fått några namn. En tuplet med 21 lika notvärden över samma utsträckning som 8 av samma notvärde kan ses i Keith Jarretts 'Kölnkonsert'.