Här finns en översikt över alla durskalorna. Översikten är en hjälp till dig som är för lat för att själv lista ut skalorna utifrån durskalans uppbyggnad, som beskrivs i .
Ta en titt på
skalafinnaren om du vill se hur man spelar alla durskalorna på piano.

C-durskalan:


C#-durskalan:


Db-durskalan:


D-durskalan:


Eb-durskalan:


E-durskalan:


F-durskalan:


F#-durskalan:


Gb-durskalan:


G-durskalan:


Ab-durskalan:


A-durskalan:


Bb-durskalan:


H-durskalan:


Cb-durskalan: