Här visas exempel på olika steganalyser. Ackorden står skrivna över noterna, steganalysen under.


1. Morning Has Broken (Cat Stevens, 1971)2. Another Day In paradise (Phil Collins, 1989)
Av platsmässiga skäl har delar av musikstycket utelämnats i exemplet nedan.