Teori
I den här kategorin finns några av Musikipedias mer teoretiska artiklar. Artiklarna kan nås via menyn till vänster.

Artikeln om intervall och den om ackord finns både i lätt version (lämpligt för nybörjare och ovana) och vanlig version (lämpligt för vana och professionella). I den lätta versionen av artikeln om:
- intervall, är intervall över en oktav och överstigande och förminskade intervall utelämnade.
- ackord, beskrivs bara dur- och molltreklangerna, den förminskade treklangen samt de sex olika fyrklanger som kan skapas från dur- och molltreklangerna.