I den här artikeln finns en översikt över frekvenserna hos tonerna på ett piano stämt i liksvävande stämning. Idag stäms i stort sett alla musikinstrument liksvävande, och tabellen kan alltså också användas till exempelvis gitarr, bas och saxofon. Tabellen utgår från en normalton på 440 Hz, vilket är den absolut vanligaste normaltonsfrekvensen.

Normaltonen (ettstrukna a) och nyckelhåls-c (ettstrukna c) är markerade i gult. Tonen som motsvarar den tjocka E-strängen på en gitarr är markerad i orange.
Om du vill veta hur de enskilda frekvenserna är uträknade kan du läsa avsnittet om liksvävande stämning i artikeln om stämningssystem.

Oktav Tangentnummer Tonnamn Frekvens (Hz)
Femstrukna oktaven 88 c5 4186,01
Fyrstrukna oktaven 87 b4 3951,07
86 a4 | b4 3729,31
85 a4 3520,00
84 g4 | a4 3322,44
83g4 3135,96
82 f4 | g4 2959,96
81 f4 2793,83
80 e4 2637,02
79 d4 | e4 2489,02
78 d4 2349,32
77 c4 | d4 2217,46
76 c4 2093,00
Trestrukna oktaven 75 b3 1975,53
74 a3 | b3 1864,66
73 a3 1760,00
72 g3 | a3 1661,22
71 g3 1567,98
70 f3 | g3 1479,98
69 f3 1396,91
68 e3 1318,51
67 d3 | e3 1244,51
66 d3 1174,66
65 c3 | d3 1108,73
64 c3 1046,50
Tvåstrukna oktaven 63 b2 987,767
62 a2 | b2 932,328
61 a2 880,000
60 g2 | a2 830,609
59 g2 783,991
58 f2 | g2 739,989
57 f2 698,456
56 e2 659,255
55 d2 | e2 622,254
54 d2 587,330
53 c2 | d2 554,365
52 c2 523,251
Ettstrukna oktaven 51 b1 493,883
50 a1 | b1 466,164
49 a1 (normalton) 440,000
48 g1 | a1 415,305
47 g1 391,995
46 f1 | g1 369,994
45 f1 349,228
44 e1 329,628
43 d1 | e1 311,127
42 d1 293,665
41 c1 | d1 277,183
40 c1 (nyckelhåls-c) 261,626
Lilla oktaven 39 b 246,942
38 a | b 233,082
37 a 220,000
36 g | a 207,652
35 g 195,998
34 f | g 184,997
33 f 174,614
32 e 164,814
31 d | e 155,563
30 d 146,832
29 c | d 138,591
28 c 130,813
Stora oktaven 27 B 123,471
26 A | B 116,541
25 A 110,000
24 G | A 103,826
23 G 97,9989
22 F | G 92,4986
21 F 87,3071
20 E 82,4069
19 D | E 77,7817
18 D 73,4162
17 C | D 69,2957
16 C 65,4064
Kontraoktaven 15 B1 61,7354
14 A1 | B1 58,2705
13 A1 55,0000
12 G1 | A1 51,9130
11 G1 48,9995
10 F1 | G1 46,2493
9 F1 43,6536
8 E1 41,2035
7 D1 | E1 38,8909
6 D1 36,7081
5 C1 | D1 34,6479
4 C1 32,7032
Subkontraoktaven 3 B2 30,8677
2 A2 | B2 29,1353
1 A2 27,5000