Här visas exempel på olika blues-trumrytmer. Trumrytmerna kan eventuellt varieras med öppen hihat på enstaka ställen, eller så kan man byta ut hihatslagen mot ridecymbal, om trumkompet ska ha en större intensitet.

Gå tillbaka till översikten över alla trumrytmer här eller läs om trumnotation här.

Innehåll

1. 12/8-rytmer2. 4/4-rytmer
Utöver taktarten är det ingen skillnad på 12/8- och 4/4-rytmerna. Alla 12/8-rytmer kan också noteras i 4/4 (och omvänt), om man bara ändrar notvärdena.