Här visas exempel på olika trumfills. Alla trumfillsen börjar med en takts vanligt trumkomp. Vissa av trumfillsen varar en hel takt, medan andra bara varar ett taktslag, så i vissa fall fortsätter det vanliga kompet in i takten efter.

Gå tillbaka till översikten över alla trumrytmer här eller läs om trumnotation här.

Innehåll
1. Pop/rock
2. Jazz

1. Pop/rock


2. Jazz