Här visas exempel på olika vals-trumrytmer. Lägg märke till att i det sista exemplet spelas åttondelarna i swing. Trumrytmerna kan eventuellt varieras med öppen hihat på enstaka ställen, eller så kan man byta ut hihatslagen mot ridecymbal, om trumkompet ska ha en större intensitet.

Gå tillbaka till översikten över alla trumrytmer här eller läs om trumnotation här.

Innehåll

1. 3/4-rytmer