Allt material (texter, bilder, skript, ljudfiler, mm.) på Musikipedia tillhör Lasse Grubbe, 2008-2011 och skyddas av gällande dansk lag om upphovsrätt. Är du osäker på vilka regler som gäller, eller om du vill använda material från Musikipedia på ett annat sätt än vad som beskrivs nedan, är du välkommen att kontakta mig.

Du får..
- kopiera artiklar för privat bruk.
- kopiera artiklar för användning i undervisning, om du anger att artikeln är hämtad från www.musikipedia.se.
- anpassa artiklar efter behov för användning i undervisning, om du anger att den ursprungliga artikeln har redigerats.
- citera eller göra utdrag ur artiklar, tex. i musikuppgifter, om du anger en källhänvisning.

Du får inte..
utan tillåtelse från Lasse Grubbe
- återge hela artiklar eller utdrag ur artiklar på internet.
- återge hela eller längre utdrag av artiklar i tidningar, böcker och liknande.
- återge bilder, ljudexempel och skript på internet, i böcker, i tidningar och liknande.
- sälja material (artiklar, bilder, ljudexempel och skript) till tredje part.

Ljud- och notexempel
En del av ljud- och notexemplen återges med tillåtelse från KODA, NCB och respektive notförlag. Om ingen upphovsman är angiven till ett ljud- eller notexempel har jag själv skapat det.