Uppslagsverktyg
I menyn till vänster hittar du olika uppslagslistor och -verktyg. Alla verktygen har klaviaturen som utgångspunkt, eftersom det är där som skalor, ackord och intervall är mest överskådliga. Om du inte är bekväm med klaviaturen och dess toner kan du läsa artikeln om stamtonerna.